Nieuws - 4 januari 2016

Academisch protest op laag pitje

tekst:
Rob Ramaker

Na de Maagdenhuisbezetting ontstonden ook in Wageningen protestbewegingen. Bijna een jaar later lijkt het vuur gedoofd, maar de actievoerders willen de kooltjes weer oppoken.

Vanaf februari 2015 werd aan de Universiteit van Amsterdam voor langere tijd het Maagdenhuis bezet. De onrust begon aan de geplaagde faculteit Geesteswetenschappen waarna deze zich verspreidde. In een analyse constateerde Resource destijds al dat de voedingsbodem voor protest in Wageningen beperkt is. Toch ontstonden ook hier protestbewegingen als RethinkWUR en de Nieuwe Universiteit Wageningen (DNU). Hun voornaamste doel: tegengaan van bedrijfsinvloed op universiteiten.

Beide organisaties beleefden hun hoogtepunt tijden het Festival of Sciences afgelopen juni. Een week lang vonden lezingen plaats over rendementsdenken en oprukkend neoliberalisme. Ook vertelde Marten Scheffer over creativiteit in de wetenschap en was er livemuziek. De evenementen werden veelal bezocht door tientallen mensen maar waren zeer zichtbaar op de campus.

Onafhankelijk onderwijs, toegankelijk voor iedereen.
De Nieuwe Universiteit Wageningen

Begin 2016 staat de protestbeweging in Wageningen op een laag pitje. RethinkWUR is sinds het festival niet meer actief en online zelfs bijna onzichtbaar. Initiatiefnemer Michael Marchman blijkt inmiddels teruggekeerd naar zijn thuisland, de Verenigde Staten.

DNU verkeert in betere vorm. De club heeft zo’n 650 volgers op Facebook. Toch is ook DNU dit collegejaar minder actief, zegt woordvoerder Aart-Jan van de Glind, die tevens freelance fotograaf is voor Resource. In het najaar werden alleen enkele evenementen georganiseerd over vrijhandelsakkoord TTIP. De terugval was onvermijdelijk, zegt Van de Glind. Met het verflauwen van de landelijke aandacht vielen minder gemotiveerde mensen af. ‘Dat proces was misschien wel goed.’ DNU bestaat nu nog uit drie enthousiastelingen.

Van de Glind denkt met deze club volgend jaar weer zichtbaarder te worden. Zelf gaat hij zich 4 maanden  - van maart tot juni – fulltime bezighouden met DNU; als stage voor zijn studie International development studies waar hij onderzoek doet naar sociale veranderingen. ‘Die vinden niet alleen plaats in het buitenland’, zegt Van de Glind. ‘Je kunt die onderzoeksaanpak goed toepassen in Nederland.’ Tijdens dit project wil hij actievoerders vooral gaan faciliteren.

De doelen van de beweging zijn onveranderd: ‘Onafhankelijk onderwijs, toegankelijk voor iedereen.’ Daarom kijkt DNU met argusogen naar de invloed van het bedrijfsleven op Wageningen UR. Ook vinden ze dat initiatieven voor excellent onderwijs, zoals het honoursprogramma, voor iedere gemotiveerde student toegankelijk moeten zijn.