Nieuws - 9 februari 2012

Academisch klimaat ontstaat op de werkvloer

Met drie recente initiatieven - Impulse, Science Café en Jong College - lijkt er in Wageningen een rijker academisch klimaat te ontstaan.

Toen voedingshoogleraar Martijn Katan (in 2006) en Plant-directeur Raoul Bino (2009, en inmiddels teruggekeerd) naar de Randstad vertrokken, was dat mede omdat ze de academische cultuur en het intellectuele debat miste. Maar met drie recente initiatieven - Impulse, Science Café en Jong College - lijkt er in Wageningen een rijker academisch klimaat te ontstaan.
Neem Impulse, de nieuwe ruimte op de campus voor zakelijke en informele ontmoetingen. Het ontmoetingscentrum wordt in april geopend. Impulse is mede gebaseerd op het betoog van bioloog Marten Scheffer: tijdens de opening van het academisch jaar in 2010 pleitte hij hartstochtelijk voor een plek voor onverwachte ideeën.
Sinds vorig jaar kent Wageningen bovendien een Science Café, waar je je met een biertje in de hand kunt laten bijpraten over de opkomst van China of de waarde van klimaatmodellen. Bij alle vier de edities zat café Loburg vol. Het Science Café is opgericht door wetenschappers en studenten (én Resource), en krijgt inmiddels financiële bijstand van Wageningen UR.
De jongste bijdrage aan een academische sfeer heet het Jong College. De eerste bijeenkomst in januari was hoopvol: zeventien ambitieuze wetenschappers lijken vastbesloten om de beste onderzoekers en editors naar Wage­ningen te halen. Het idee komt van twee jonge talenten, David Lentink en Dolf Weijers, en werd al snel omarmd door rector Martin ­Kropff, en gesteund door decaan Johan van Arendonk, de Wageningse spinozisten en Akademie-hoogleraren.
Opvallend genoeg komt telkens het initiatief van onderen, dat vervolgens omarmd wordt door de top. Het zijn de onderzoekers die het elan van instituten als Caltech of MIT ervaren hebben en nu proberen de beste ingrediënten van daar naar hier te halen. Tijdens een ronde-tafelgesprek over academisch klimaat, verderop in dit blad, wees Dolf Weijers erop dat Wageningen nog maar net geëvolueerd is van landbouwhogeschool tot universiteit en researchcentrum. Deze academie ontplooit zich nog steeds en de slogan die daarbij hoort: een beter academisch klimaat begint bij jezelf.