Nieuws - 22 oktober 2009

Aardrijkskundeleraar worden in Wageningen

Om het lerarentekort te bestrijden, hebben tien Nederlandse universiteiten een educatieve minor ingevoerd.

In Wageningen gaat die in januari 2010 van start. Met deze minor krijgen studenten als ze hun bachelor hebben afgerond een tweedegraads lesbevoegdheid. Daarmee mogen ze lesgeven in het vmbo en in de onderbouw van havo en vwo.
'Er zijn best veel studenten geïnteresseerd, maar de minor is niet voor iedereen die het onderwijs in wil de aangewezen weg', vertelt Minny Kop van Educatie- en Competentiestudies. Na de master kunnen studenten namelijk ook een eenjarige lerarenopleiding volgen voor een eerstegraads bevoegdheid.
'Voor een aantal studenten kan de educatieve minor een uitkomst zijn. Sommigen zijn tijdens hun studie bijvoorbeeld al actief in het onderwijs.' De minor leidt eveneens op  voor het geven van trainingen en workshops. Roostertechnisch moeten er nog wat problemen worden opgelost, maar Kop hoopt met minstens tien studenten aan de slag te kunnen.
Met de Minor Educatie kunnen studenten biologie of moleculaire levenswetenschappen leraar biologie of scheikunde worden. In de nabije toekomst wil Wageningen ook docenten economie en aardrijkskunde klaarstomen./Alexandra Branderhorst