Nieuws - 3 oktober 2011

Aardig van die negers

Geschiedenis is precies dat, probeer haar niet met de kennis van nu te herschrijven.

Blogger_YK.jpg
Er is een kinderboek met veel plaatjes waarin negers dom zijn en dieren gemaakt zijn om kapotgeschoten of opgeblazen te worden.
Het was 1931, toen kon dat nog. Kuifje in Congo heet het en het verhaal is een weerspiegeling van de tijdgeest in het België van toen. Het was normaal om koloniën te hebben en Afrikaanse Europeanen poetsten schoenen en bedienden liften en als ze iets goed deden zei je ‘aardig van die negers' (kuifje wel). Afgelopen vrijdag is het proces tegen begonnen waarin een Congolese student het album probeert te verbieden of nog verder te censureren. Onder druk is het stripboek al in 1946 en 1975 diervriendelijker en minder racistisch gemaakt. Je reinste geschiedvervalsing! Leren over een tijdvak doe je aan de hand van geschreven woord en prenten. Straks ligt er een volledig gekuiste versie van Kuifje in Afrika (1931) in het schap om de stripliefhebbers met een verdraaid wereldbeeld op te zadelen. Hoe kun je leren van de fouten van onze voorgangers als ze bij voorbaat weggepoetst zijn?
Getuigt niet van een sterke ruggengraat, zulk gedrag. Een woord is waardeloos zonder context. Immers, als het goed is, deed de auteur zijn uitspraak op basis van de voor handen zijnde informatie met de doelen voor ogen die op dat moment belangrijk waren. Inzichten kunnen veranderen.
‘Joris Driepinter had gelijk' is een goede onderkop waarmee een interessant onderzoek effectief onder de aandacht werd gebracht. Dat mensen zonder het verzamelen van verdere informatie als een dwaas grote hoeveelheden van het kennelijk boemgiftige witte goedje naar binnen vouwen is hun eigen verantwoordelijkheid.
Op basis van recent academisch onderzoek van niveau - behoorlijk betrouwbare informatie, dunkt me - werd het persbericht op de bus gedaan. Later de kop aanpassen is een zwaktebod. Beter werd het bericht onaangepast gelaten en in een tegenbericht van de aantijging van Willett benadrukt dat er meer feiten en meningen zijn en dat wetenschappelijke het laatste woord nog niet is gezegd. Joris Driepinter en Kuifje zijn iconen van hun tijd, die laat je met rust.