Nieuws - 1 januari 1970

Aardappel te modificeren zonder geduchte resistentiegenen

Aardappel te modificeren zonder geduchte resistentiegenen


Onderzoekers van zetmeelconcern Avebe en Wageningen UR hebben een methode
ontwikkeld om aardappels genetisch te modificeren zonder dat ze daarbij
resistentiegenen hoeven inbrengen. Dat schrijven ze in Nature
Biotechnologie van 10 maart. De nieuwe techniek neemt een belangrijk
bezwaar tegen gemodificeerde gewassen weg.

,,Als je nieuwe genen inbrengt in aardappelcellen, heb je maar in ongeveer
één op de duizend gevallen succes’’, zegt coauteur van de publicatie dr
Ingrid van der Meer van Plant Research International. ,,Bij andere planten
zijn de kansen nog slechter. Daar groeit maar één op de miljoen veranderde
cellen uit tot een transgene plant.’’ Dat betekent dat de onderzoekers bij
grote hoeveelheden planten na de modificatie moeten bepalen of ze het
nieuwe gen wel bezitten. Daarom brengen onderzoekers behalve de genen
waarin ze geïnteresseerd zijn, ook resistentiegenen in. Die maken de plant
opgewassen tegen een antibioticum of een bestrijdingsmiddel. Daardoor
hoeven de onderzoekers hun gemodificeerde plantencellen alleen maar bloot
te stellen aan het bewuste antibioticum of bestrijdingsmiddel om te
achterhalen bij welke exemplaren de ingreep is geslaagd. Dat zijn de
exemplaren die blijven leven.
Wetenschappers en maatschappelijke organisaties vrezen dat deze
resistentiegenen ‘weglekken’ en terechtkomen in andere planten. Die zouden
dan moeilijker te bestrijden zijn.
Voor de aardappel is die techniek in ieder geval niet meer nodig, zegt Van
der Meer. ,,We hebben het slagingspercentage verbeterd. Nu lukt één op de
honderd tot één op de twintig ingrepen. Bij zulke percentages is het
doenlijk om gewoon met een techniek als PCR te kijken of het gen in de
planten zit. De resistentiegenen hebben we dan niet meer nodig.’’
Het opvoeren van het slagingspercentage was een proces van trial and error.
De onderzoekers verbeterden hun proces bijvoorbeeld door een andere stam
van de bacterie Agrobacterium te gebruiken.
De onderzoeksgroep met onderzoekers van Avebe, Wageningen Universiteit en
Plant Research is er ook al in geslaagd cassave zonder resistentiegenen te
modificeren.
Het werken zonder resistentiegenen is wel arbeidsintensiever en duurt
langer. ,,Je moet er wel wat voor over hebben’’, aldus Van der Meer. |
W.K.