Nieuws - 1 januari 1970

Aanwas haring baart biologen zorgen

De haringstand in de Noordzee zit weer op het topniveau van de jaren zestig. Toch adviseren visserijbiologen van onder meer het Rivo de vangst volgend jaar te verlagen van 535 naar 455 duizend ton. De haring heeft namelijk te maken met uitzonderlijk slechte broedjaren.

De visserijbiologen hebben onder de vlag van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) de omvang van de haringstand in de Noordzee beoordeeld. De populatie van volwassen haringen is sinds vorig jaar weer terug op het niveau van de jaren zestig. Visserijbiologen voorzien echter een daling. Er zijn wel veel haringlarven in de Noordzee aangetroffen, maar hun overlevingskansen zijn laag. De oorzaak daarvan wordt nog nader onderzocht.
Het haringadvies is woensdag 8 juni gepresenteerd aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het visserijbedrijfsleven. In december van dit jaar zullen de Europese visserijministers een besluit nemen over de hoogte van de vangstquota voor 2006.
De uitgebrachte adviezen zijn van belang voor de Nederlandse trawlervloot. Deze vloot vist op haring in de Noordzee en blauwe wijting in westelijke wateren. De adviezen voor makreel, wijting, schol, tong en kabeljauw zullen in oktober door de ICES worden opgesteld. / GvM