Nieuws - 1 januari 1970

Aantal ATO-projecten in Azië stijgt

Aantal ATO-projecten in Azië stijgt

Aantal ATO-projecten in Azië stijgt

Er woedt een crisis in Azië, maar juist nu ziet het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) het aantal opdrachten in Azië fors stijgen. Midden in de crisis tekende het ATO een contract om voor een groot Indonesische plantagebedrijf de winning en verwerking van olie te verbeteren. En ook in India, China, Thailand en Bangladesh sloot het ATO de afgelopen tijd lucratieve contracten


Commercieel directeur dr Bert Tournois schat dat Aziatische projecten op dit moment ongeveer vijf procent van de ATO-omzet genereren. In Azië is veel minder bekend over de relaties tussen grondstof, proces en eindproduct dan in Europa, zo verheldert hij het Aziatische succes van het ATO. Wij hebben hierover veel kennis in huis, maar in Europa hebben veel bedrijven de benodigde kennis zelf. In Azië is dat veel minder het geval, dus ligt er voor ons een markt.

In Thailand, India, Indonesië en China gaat het ATO in nauwe samenwerking met het Nederlandse bedrijfsleven distributiecentra opzetten voor bederfelijke goederen als groenten en fruit. Het ATO gaat onderzoeken waar de verschillende centra moeten komen, voor welke producten ze geschikt moeten zijn en hoe ze eruit gaan zien. Uiteindelijk brengt het ATO hierover advies uit aan de betrokken overheden

Het Nederlandse bedrijfsleven kijkt reikhalzend over ATO's schouder mee, want de plannen doorgaan kunnen bedrijven intekenen op de bouw van de centra. En als de centra er eenmaal staan moeten ze gerund worden, wat op zijn beurt weer mensen en bedrijven aantrekt die in Nederland in de distributie zitten

Naast projecten in de oliewinning en in de verwerking en distributie van bederfelijke goederen heeft het ATO in Bangladesh, India en Indonesië ook projecten op het gebied van vezelgewassen. Zo ontwikkelde het instituut voor de Aziatische jutemarkt een nieuw product dat de stagnerende vraag naar jute kan helpen groeien: een met jute gevuld plastic, dat lichter, in sommige gevallen sterker en goedkoper is dan gangbare plastics die worden gebruikt voor bepaalde bouwmaterialen en transportkratten

In Indonesië, waar het ATO sinds drie jaar een eigen bureau heeft, probeert het instituut eenjarige vezelgewassen te vinden ter vervanging van uit Canada geïmporteerde houtpulp die gebruikt wordt in de Indonesische papierindustrie. Een verkennende studie voorspelde veelbelovende resultaten en er staat een groot project op stapel om aan te tonen dat deze vervanging economisch rendabel is

Verder houdt het ATO zich bezig met Indonesische aardappelen. Daar zouden er meer van moeten zijn, vindt het ATO, want tot nog toe importeren grote fastfood-ketens in Indonesië aardappelproducten. Toch ondervond het ATO in dit project wel hinder van de crisis: een van de Indonesische partners zette het verwerkingsproject stop

Ook als het in Azië minder gaat is het volgens Tournois verstandig om er aanwezig te zijn. Veel bedrijven trekken nu hun manschappen terug, maar wij denken dat het juist nu de tijd is om contacten aan te halen en op te bouwen. DLO organiseerde dan ook in december samen met het ministerie van Economische Zaken in Indonesië een zogenaamde brokerage event - een gelegenheid voor het Nederlandse en het Indonesische bedrijfsleven om elkaar te leren kennen. Dat was een belangrijk signaal. Het is niet goed om er alleen te zijn op momenten dat het grote geld binnen is te halen. Angsthazen die nu met de staart tussen de benen op het vliegveld staan, gooien hun partnership te grabbel. E.R