Wetenschap - 27 september 2001

Aanslagen

Aanslagen

"Een versterking van de staat ten opzichte van het bedrijfsleven." Dat zou volgens prof. dr. ir. Tuur Mol wel eens het belangrijkste gevolg kunnen zijn op de langere termijn van de aanslagen in de Verenigde Staten. En dat raakt het wezen van globalisering, waar Mol onlangs bij MIT een boek over publiceerde.

"Het idee onder echte globalisten is dat de staat verdwijnt. Zeker in Amerika maakt het kapitaal de dienst uit, met een vrij zwakke staat die maar weinig randvoorwaarden kan stellen bij bewegingen van kapitaal of het soort producten dat gemaakt wordt. Na de aanslag wil men weer een staat die burgers beschermt." De nationale overheid mag dan burgers controleren, ook al is dat een inperking van de - zeker in de VS - heilige individuele vrijheid. En de staat mag weer ingrijpen in de economie. Mol: "Als dat doorhobbelt naar het milieu, komt daar ook wat meer greep op. | J.T.

Zie pagina 9, 'Antiglobalisten hebben meer invloed dan ze zelf denken'