Nieuws - 6 september 2001

Aanplant linde maakt bossen bloemenrijker

Aanplant linde maakt bossen bloemenrijker

Onder lindes, essen, esdoorns en iepen kan zich een bloemrijker kruidlaag ontwikkelen dan onder naaldbomen, eiken en beuken, stellen onderzoekers van Alterra en de sectie Bosbouw van Wageningen Universiteit. Zij pleiten dan ook voor meer aanplant van deze boomsoorten, omdat zo een ecologisch rijk en recreatief aantrekkelijk bos ontstaat. Staatsbosbeheer is ge?nteresseerd.

Uit een ori?nterend onderzoek blijkt dat de boomsoort bepalend is voor de ondergroei. Het strooisel dat lindes, essen, esdoorns en iepen afwerpen is beter te verteren tot humus. Daardoor groeien onder deze bomen vaak voorjaarsbloeiers als bosanemoon, salomonszegel en daslook. Onder sparren, eiken en beuken groeien op vergelijkbare groeiplaatsen de minder bloemrijke bosbessen en adelaarsvarens.

Volgens dr. Patrick Hommel van Alterra biedt dit mogelijkheden om bloemrijke, ecologisch waardevolle bossen te ontwikkelen in de binnenduinen, de strandwallen en de Pleistocene zand- en kleigebieden in Nederland. De onderzoekers pleiten voor de aanplant van lindes, omdat juist de linde een heel bloemrijke ondergroei stimuleert.

De linde was vroeger een veelgeziene, plaatselijk zelfs dominante boom in de Nederlandse bossen, maar eiken, beuken en naaldbomen leverden beter timmerhout. Nu er meer naar multifunctionele bossen wordt gezocht, kan de aanplant van lindes vooral op matig voedselrijke en verzuringgevoelige plekken leiden tot ecologisch rijk bos dat bovendien recreatief aantrekkelijk is.

Staatsbosbeheer heeft enthousiast gereageerd op de idee?n van de Wageningse onderzoekers, maar wil graag meer wetenschappelijke zekerheid en reacties uit de praktijk. Hommel gaat met zijn collega's werken aan onderbouwing van de voorlopige bevindingen. Rapportage volgt eind dit jaar. | M.W.