Nieuws - 1 januari 1970

Aanpassing Turkse landbouw nodig

Analfabete kleine boeren, oncontroleerbare dierziektes en hoge tarieven waarmee de landbouw wordt beschermd. De landbouw is een heikel punt bij de toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Versterking van overheidsdiensten en verbetering van het onderwijs zijn nodig, willen de traditionele Turkse boeren niet ten onder gaan in de gemeenschappelijke markt van de EU.

Dat blijkt uit een studie die Wageningen Universiteit deed in opdracht van het ministerie van LNV. Over twee weken wordt op de Eurotop besloten over het tijdstip van onderhandelingen met Turkije over toetreding. Er zijn veel studies gedaan naar de gevolgen van toetreding, maar de landbouw heeft daarin vooralsnog weinig aandacht gekregen. Uit de studie van Wageningen Universiteit blijkt dat juist voor die sector de gevolgen het grootst zullen zijn. De studie werd op vrijdag 3 december gepresenteerd in Nieuwspoort. Onderzoeksleider prof. Arie Oskam, hoogleraar Agrarische economie en plattelandsbeleid, kon daar niet bij zijn omdat hij vanwege ernstige gezondheidsproblemen opgenomen is in het ziekenhuis.
Een van de belangrijkste problemen in Turkije vormen de dierziektes. Drie belangrijke ziektes, waaronder mond- en klauwzeer, zijn endemisch in Turkije. Onder de grote hoeveelheid kleinschalige veehouders zijn die ziektes lastig te controleren. De grenzen van Turkije in het oosten en zuiden zijn niet gesloten voor vee en er is onvoldoende controle op smokkel van dieren. Bovendien ontbreekt het aan instituties die dierziektes kunnen controleren. Het rapport zet om deze redenen vraagtekens bij aansluiting van Turkije bij de gemeenschappelijke markt voor dierlijke producten van de EU. Aanbeveling is om programma’s op te zetten die de capaciteit van de overheid op dit gebied versterken.
Een ander punt is het lage inkomen van de grote groep kleine boeren. Nu krijgen boeren door de hoge handelstarieven nog een relatief hoge prijs voor producten. Wordt Turkije EU-lid, dan moeten die tarieven omlaag. Het is de vraag of de arme boeren dat aankunnen. 18 procent van hen is analfabeet, onder vrouwen is dat zelfs 28 procent. Voor deze groep, die minder zal gaan verdienen in de landbouw, moeten alternatieve banen gecreëerd worden. Ook onderwijsprogramma’s verdienen meer aandacht.
Het EU-lidmaatschap gaat Turkije tussen de 16 en 23 miljard euro per jaar aan subsidies uit Brussel opleveren, blijkt uit het rapport. Vijf miljard daarvan gaat naar de boeren, de rest komt in de vorm van structuurfondsen voor arme regio’s voor de bouw van onder andere wegen en riolering. Omdat Turkije vijf miljard per jaar gaat bijdragen, is het netto profijt 11 tot 18 miljard per jaar. De forse aanslag op het budget van de Unie betekent dat andere ontvangers van subsidie uit Brussel minder zullen gaan ontvangen, stelt het rapport. JT