Organisatie - 9 mei 2016

Aanpak file rond campus valt duur uit

tekst:
Roelof Kleis
9

Het verbeteren van de bereikbaarheid gaat Wageningen veel geld kosten. De goedkoopste variant kost 27 miljoen euro. Dat is ruim duurder dan verwacht.

In oktober vorig jaar koos de gemeenteraad om de bestaande wegen uit te breiden. Dat wil zeggen: het laatste stukje Mansholtlaan en de Nijenoordallee te verbreden tot vier rijbanen. Het kostenplaatje van die operatie is nu bekend. En dat valt niet mee. De goedkoopste variant gaat 27 miljoen euro kosten. Dat is exclusief een door de raad vurig gewenste fietstunnel bij Hoevestein. Die tunnel gaat nog eens zes miljoen euro extra kosten.

Daarmee komt de totale investering op 33 miljoen euro. Dat bedrag staat in schril contrast tot de 14 miljoen euro die een Rondje Campus, een weg van de Mansholtlaan om de campus langs wijk Noordwest naar de Nijenoordallee, moet kosten. Die variant lost volgens berekeningen de fileproblemen even goed op. Probleem hierbij is dat een deel van de aanwonenden en de meerderheid van de raad die weg niet wil. Het alternatief kost dus volgens de jongste kostenraming drie keer zoveel.

In de doorgerekende plannen is ervan uitgegaan dat de huidige rotonde bij de entree van de campus wordt vervangen door stoplichten. Aanvankelijk zou daar een ongelijkvloerse rotonde komen waarbij het doorgaande verkeer onderlangs ging. Bij nadere beschouwing blijkt dat niet te kunnen, omdat de tunnel dan voorbij de aansluiting van de net aangelegde busbaan komt. De hellingsbaan van de tunnel zou korter kunnen als de snelheid wordt verlaagd naar 50 km/uur, maar dat wil de provincie niet.

De kostenraming zal naar verwachting de langslepende discussie over de bereikbaarheid flink op scherp zetten. Het dagelijks bestuur van de provincie wil, conform eerdere beloftes, niet meer dan 14 miljoen bijdragen. Provinciale Staten beslissen eind juni over dit bedrag. De
gemeenteraad van Wageningen is op 5 juli aan de beurt.

Re:acties 9

 • Roelof Kleis

  #Jan Dijkstra. Wij citeren uit dezelfde rapportages van Haskoning. Jij citeert evenwel uit het antwoord op de aanvullende vraag naar wat het verschil is tussen een Rondje Campus met of zonder een ongelijkvloerse rotonde op de Nijenoordallee. Een stoplicht ipv een rotonde zorgt dan voor mindere doorstroming. Nogal wiedes. Dat is een open deur. De vraag waar het om draait is of Rondje Campus danwel de verbreding van de Nijenoordallee betekenen voor de doorstroming. Die is in beide gevallen afdoende en vergelijkbaar.

  Haskoning bracht in oktober 2014 al in kaart welke oplossingen er mogelijk zijn voor de oversteek bij de Bornsesteeg. De beschouwing op p.164 stelt duidelijk dat bij een Rondje Campus het aanpassen van de bestaande kruising (bredere fietsoversteken en fietspaden langs de Churchillweg en de Bornsesteeg) 'is afdoende en daarmee kosteneffectief om de fietsproblematiek in de spitsuren op te lossen rond de kruispunt'. Dat een ongelijkvloerse kruising nog idealer is staat buiten kijf. Maar daar hangt dus een fors prijskaartje aan.

  Reageer
 • Jan Dijkstra

  #F Hoeberichts. Rondje Campus zonder ongelijkvloerse kruising geeft minder goede doorstroming dan Rondje Campus met ongelijkvloerse kruising. Dat wordt nog stuk sterker, als meegenomen wordt als een 60 km per uur Rondje Campus gerealiseerd zou worden. Dat laatste zal het ook voor fietsers minder oversteekbaar maken.

  Fietsende studenten gebaat bij ongelijkvloerse oversteek? Ook de fietsende medewerkers WUR, de fietsers naar Ede, de fietsende inwoners van Roghorst naar zwembad en sportpark, etc hebben er baat bij.

  Reageer
 • F. Hoeberichts

  Hmmm, wie zouden we geloven? De politicus (Jan Dijkstra) die de keuze van zijn raadsfractie probeert te verdedigen of de journalist die het verhaal schrijft? Een beetje selectief citeren uit een rapport doet niets af aan het feit dat er destijds is aangetoond dat variant A in verkeerstechnisch opzicht net zo goed is als het rondje campus. Niets meer en niets minder. Maar dat lijkt me onvoldoende reden om miljoenen extra uit te geven.

  Dat de fietsende studenten gebaat zijn bij een ongelijkvloerse kruising (Luikse oplossing) bij de Bornsesteeg lijkt me zonneklaar, maar weegt dit op tegen de extra kosten? De rapporten, de schrijver van het stuk en de provincie concluderen allen dat de sterke afname van het verkeer op de Nijenoordallee in het geval van het rondje campus de fietsproblematiek voldoende oplost. Geldverspilling dus.

  Opvallend trouwens die plotselinge focus op de fietser op de website van de Resource...

  @bvv: uit vragen van D66 aan de wethouder blijkt dat in de 14 miljoen voor het rondje campus geluidswerende voorzieningen zitten.

  Reageer
 • Henrieke

  De resource is blijkbaar een onderdeel van de propaganda machine geworden. Appels met peren vergelijken, problemen creëren en bevestigen die er niet zijn en dat allemaal om nog meer afvalt aan te leggen voor voor die paar mensen die 's ochtends een paar minuten langer bezig zijn om met de auto van A naar B te rijden. Waarom niet eens kritisch naar alle onderliggende aannames over verkeersaantallen, vertragingstijden, luchtkwaliteit en kosten kijken, dan ziet het "probleem" er plotseling heel anders uit.

  Reageer
 • Jan Dijkstra

  #Roelof Kleis. Praten we over verschillende RoyalHaskoning rapporten? In het eindrapport (sept 2015) staat dat Rondje Campus zonder Luikse oplossing (ondanks lagere aantallen auto's over Nijenoord Allee) leidt tot 'oponthoud bij de VRI voor de auto (inclusief doorgaand)'. Qua doorstroming presteert de goedkope variant 'minder goed' dan de dure variant rondje Campus.

  Ik hoor graag als jij andere informatie van RoyalHaskoning hebt.

  Bovendien heeft de provincie, ook tijdens de infoavond 30 maart, al gezegd dat een 80 km/uur 'rondje Campus' onwaarschijnlijk is. Het zal een 60 km/uur weg zijn, tenminste grotendeels. Dan krijgt de Nijenoord Allee weer meer verkeer te verwerken dan in de 80 km/uur rondje Campus variant (RoyalHaskoning), met negatieve gevolgen doorstroming.

  Tenslotte. De fiets is - zeker voor Campus - een belangrijk element in verkeersstromen. Verkeerskundig gezien (en ja, fiets is deel van verkeer…) is de optie zonder Luikse variant nadelig. Oversteekbaarheid en veiligheid voor fietsers is in 'rondje Campus' zonder Luikse oplossing slechter dan in andere varianten (RoyalHaskoning). Je richt je in artikel op gemotoriseerd verkeer; ik vermoed dat veel lezers fietsverkeer minstens zo belangrijk vinden.

  Reageer
 • Roelof Kleis

  #Jan Dijkstra. Met het Rondje Campus is strikt genomen geen Luikse rotonde bij de Bornsesteeg nodig. Het autoverkeer op de Nijenoordallee zal met de helft afnemen, doordat er een alternatief is: het Rondje Campus. Valt ook te lezen in hetzelfde rapport van Royal Haskoning. Uit alle studies blijkt dat verkeerskundig gezien het verbreden van de Nijenoordallee evenveel (of even weinig, zo je wilt) zoden aan de dijk zet als het Rondje Campus. De gemeenteraad kiest er evenwel (in meerderheid) voor om geen weg langs de rand van het Binnenveld te willen. Aan die keuze hangt een prijskaartje.

  Reageer
 • Jan Dijkstra

  De simpele vergelijking tussen 33 mln (variant uitbreiding bestaande wegen) en 14 mln (rondje campus) gaat mank. De variant 'rondje campus' van 14 mln is zonder de Luikse variant bij kruising Bornsesteeg. Deze minimale variant van Rondje Campus zorgt voor oponthoud bij de verkeerslichten en slechtere doorstroming autoverkeer op Nijenoord Allee (bron: rapport Royal HaskoningDHV).

  Ook niet vermeld in artikel: de verbetering in oversteekbaarheid en veiligheid voor fietsers van de Nijenoord Allee is in de minimale (goedkope) variant van 'rondje Campus' slechter, dan in de 8 mln duurdere variant 'rondje Campus' of in de variant bij uitbreiding bestaande wegen (Royal HaskoningDHV).

  Reageer
 • bvv

  In tegenstelling tot gekozen variant A met aanvullingen is dat rondje campus alleen zeer globaal berekend en daarin zijn geen kosten voor verdiepte aanleg of compensatie maatregelen opgenomen. Zo is het appels met peren vergelijken.

  Reageer
 • Nietomdathetkanmaaromdathetmoet

  Het wordt steeds duidelijker dat een fatsoenlijke rondweg de enige juiste oplossing is, voor de bereikbaarheid, de gezondheid van omwonenden, de portemonnee, maar bovenal het milieu. Fietsen in de uitlaatgassen is ook niet gezond en een mooie rondweg met bijbehorende beplanting en recreatiemogelijkheden rondom een geluidswal kunnen het Binnenveld alleen maar nog mooier maken

  Reageer
  • Fietser

   Ik blijf file staaltje framing vinden, voor die paar auto's en paar minuten extra reistijd in de spits.

  • Marc

   Natuurlijk! Een 'fatsoenlijke' en 'mooie' rondweg door het Binnenveld zal het Binnenveld mooier maken? Met 'bijbehorende' beplanting! In een krantenartikel (van dezelfde auteur?) werd hiervoor de term inheemse beplanting gebezigd en dat dat goed zou zijn voor weidevogels (niet). Het idee van 'recreatiemogelijkheden rondom een geluidswal' is nieuw voor mij. Zie je het al voor je?
   Het Binnenveld vernielen en dat noem je dan mooier maken. Als dat geen knap staaltje framing met een enorm NIMBYgehalte is dan weet ik het ook niet meer.


Re:ageer