Nieuws - 9 mei 2016

Aanpak file rond campus valt duur uit

tekst:
Roelof Kleis

Het verbeteren van de bereikbaarheid gaat Wageningen veel geld kosten. De goedkoopste variant kost 27 miljoen euro. Dat is ruim duurder dan verwacht.

In oktober vorig jaar koos de gemeenteraad om de bestaande wegen uit te breiden. Dat wil zeggen: het laatste stukje Mansholtlaan en de Nijenoordallee te verbreden tot vier rijbanen. Het kostenplaatje van die operatie is nu bekend. En dat valt niet mee. De goedkoopste variant gaat 27 miljoen euro kosten. Dat is exclusief een door de raad vurig gewenste fietstunnel bij Hoevestein. Die tunnel gaat nog eens zes miljoen euro extra kosten.

Daarmee komt de totale investering op 33 miljoen euro. Dat bedrag staat in schril contrast tot de 14 miljoen euro die een Rondje Campus, een weg van de Mansholtlaan om de campus langs wijk Noordwest naar de Nijenoordallee, moet kosten. Die variant lost volgens berekeningen de fileproblemen even goed op. Probleem hierbij is dat een deel van de aanwonenden en de meerderheid van de raad die weg niet wil. Het alternatief kost dus volgens de jongste kostenraming drie keer zoveel.

In de doorgerekende plannen is ervan uitgegaan dat de huidige rotonde bij de entree van de campus wordt vervangen door stoplichten. Aanvankelijk zou daar een ongelijkvloerse rotonde komen waarbij het doorgaande verkeer onderlangs ging. Bij nadere beschouwing blijkt dat niet te kunnen, omdat de tunnel dan voorbij de aansluiting van de net aangelegde busbaan komt. De hellingsbaan van de tunnel zou korter kunnen als de snelheid wordt verlaagd naar 50 km/uur, maar dat wil de provincie niet.

De kostenraming zal naar verwachting de langslepende discussie over de bereikbaarheid flink op scherp zetten. Het dagelijks bestuur van de provincie wil, conform eerdere beloftes, niet meer dan 14 miljoen bijdragen. Provinciale Staten beslissen eind juni over dit bedrag. De
gemeenteraad van Wageningen is op 5 juli aan de beurt.