Nieuws - 16 juni 2020

Aanmeldingen universiteit in de min

tekst:
Albert Sikkema

Wageningen University houdt rekening met een beperkte daling van het aantal eerstejaars bachelorstudenten. De aanmeldingscijfers van het aantal masterstudenten zijn nog onbetrouwbaarder dan gewoonlijk door de coronacrisis.

©Guy Ackermans

De onderwijsafdeling van de universiteit verwacht in het nieuwe studiejaar 50 tot 75 minder bachelorstudenten dan dit studiejaar. De universiteit verwacht op 1 oktober tussen de 1475 en 1500 bachelorstudenten, een daling van 3 tot 5 procent. Het aantal buitenlandse bachelor-studenten zal naar verwachting fors afnemen door de coronacrisis en dan met name de studenten van buiten de Europese Unie.

Masters
Ook bij de masterstudenten houdt de universiteit rekening met minder buitenlandse studenten, met name uit landen buiten Europa. Elk jaar melden zich zo’n 8.000 a 10.000 studenten van buiten de EU in Wageningen aan, maar veruit de meeste hebben geen beurs om daadwerkelijk naar Wageningen te komen. De grote vraag dit jaar is hoe groot de invloed van de coronacrisis is op de komst van deze groep studenten.