Nieuws - 5 juli 2016

Aanmelding Voeding en gezondheid overstijgt numerus fixus ruim

tekst:
Linda van der Nat

Ongeveer 223 aankomende eerstejaars zijn op dit moment in de race om een plekje bij Voeding en gezondheid te bemachtigen. De opleiding heeft een numerus fixus van 150.

Het aantal van 223 is niet ‘gewogen’. Vrijwel alle kandidaten die zich hebben aangemeld voor een opleiding waarvoor je mogelijk uitgeloot wordt, hebben ook een plan-B. Zij hebben zich ook voor een andere opleiding aangemeld in Studielink. De aanmeldingen voor deze opleidingen tellen dan ook maar voor de helft mee. Studielink laat deze gewogen aanmeldingen zien; voor Voeding en gezondheid zijn dit er 140.

Twee weken geleden was het aantal aanmeldingen voor Voeding en gezondheid nog 240, weet opleidingsdirecteur Rolf Marteijn. ‘Een deel van de aankomende eerstejaars heeft zich al teruggetrokken vanwege de lage score in de decentrale selectie, die vorige week is rondgestuurd.’

Loting
Momenteel is Voeding en gezondheid de enige opleiding in Wageningen met een numerus fixus. Vanaf collegejaar 2017/2018 moeten ook jongeren die Moleculaire levenswetenschappen of Biotechnologie willen studeren in Wageningen, meedoen aan een loting.

In totaal heeft Wageningen zo'n 12 procent meer vooraanmeldingen voor bacheloropleidingen dan vorig jaar rond deze tijd, blijkt uit de cijfers van Studielink, de website die alle inschrijvingen verwerkt.

NB: In Resource nr. 21 staat per abuis onvermeld dat het aantal van 140 vooraanmeldingen voor Voeding en gezondheid een gewogen aantal is