Nieuws - 15 november 2016

Aanleg ontsluiting Noord vertraagd

tekst:
Roelof Kleis

Er wordt dit jaar niet meer begonnen met de aanleg van de noordelijke ontsluiting van de campus. Eerst wordt de beroepsprocedure tegen de aanleg afgewacht.

Die toezegging deed hoofd vastgoed van Wageningen University & Research Eise Ebbeling vanmorgen voor de Raad van State. Daarmee was meteen de angel uit de zitting, die als inzet had te voorkomen dat er wordt begonnen met de weg. Mooi Wageningen en de Fietsersbond hadden om zo’n zogeheten voorlopige voorziening gevraagd, in afwachting van de inhoudelijke behandeling van hun beroep tegen de aanleg van de noordelijke ontsluiting van de campus.

Als er toch niet wordt begonnen, waarom is er dan een zitting, wilde de rechter weten. Zij had nota bene vooraf nog naar de gemeente Wageningen laten bellen  of er echt een ‘spoedeisend belang’ was voor de zitting. Volgens de gemeente en Ebbeling is die haast er wel. De WUR was liefst gisteren nog met de aanleg van de weg begonnen, zegt Ebbeling. Reden daarvoor is de verkeersveiligheid.

Elke dag uitstel leidt tot onnodig risico op ongevallen
Eise Ebbeling, hoofd vastgoed Wageningen University & Research

‘Er hebben zich tot nu toe nog geen grote ongelukken voorgedaan. En dat willen we graag zo houden’, aldus Ebbeling. ‘De uitvoering van het plan zorgt daarvoor. Elke dag uitstel leidt tot onnodig risico op ongevallen.’ Nu wordt de Bornsesteeg nog gedeeld door auto’s en fietsers. Als de noordelijke ontsluiting doorgaat, worden die verkeersstromen gescheiden. Fietsers krijgen een breed vrijliggend pad langs de oostkant van de Bornsesteeg en de zuidkant van de Kielekampsteeg.

Mooi Wageningen en de Fietsersbond zijn mordicus tegen die ontwikkeling. Zij willen geen autoverkeer in het Binnenveld. Volgens hen is zo’n noordelijke ontsluiting helemaal niet nodig, als de bereikbaarheid van Wageningen over de Mansholtlaan en de Nijenoord Allee goed wordt geregeld. Tot die tijd kan volgens woordvoerder Patrick Jansen, voorzitter van Mooi
Wageningen, met eenvoudige middelen de veiligheid op de Bornsesteeg worden vergroot. ‘Bijvoorbeeld door er een fietsstraat van te maken, waar de auto te gast is.’

Of de rechter dat ook vindt, wordt nog dit jaar duidelijk. Omwille van de verkeersveiligheid wil de rechter de bodemprocedure nog in december houden. Als de bezwaren worden verworpen zal er zo snel mogelijk met de uitvoering van het plan worden begonnen. Het werk zal zo’n 4-5 maanden in beslag nemen. WUR en de provincie betalen de kosten.