Nieuws - 1 januari 1970

Aandeel van agrarische sector is afgenomen

De Nederlandse agrarische sector is de afgelopen tien jaar economisch gegroeid, maar haar aandeel in de nationale economie is iets afgenomen. Dat blijkt uit een overzicht dat het LEI maakte van de toegevoegde waarde van het Nederlandse agrocomplex.

Het Nederlandse agrocomplex bestaat uit primaire productie, verwerking, toelevering en distributie van producten. Deels is het gebaseerd op binnenlandse productie, deels op verwerking van buitenlandse producten zoals tabak, cacao en drank. De toegevoegde waarde van het geheel groeide tussen 1995 en 2003 van 32,3 miljard euro naar 41,6 miljard euro. Toch nam het aandeel in de nationale toegevoegde waarde in dezelfde periode af van 12 procent naar ruim tien procent. Dat staat in het rapport ‘Het Nederlandse agrocomplex 2004’, dat het LEI opstelde en dat een aanvulling vormt op het Landbouw Economisch Bericht dat het LEI jaarlijks maakt.
De verwerking, toelevering en distributie van buitenlandse agrarische grondstoffen groeide van een toegevoegde waarde van 11 miljard naar ruim 16 miljard. Het op Nederlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex groeide iets minder, met een toegevoegde waarde van 20 miljard naar bijna 24 miljard. Het aandeel van de primaire landbouw daarin daalde: van 8,4 miljard naar 8,1 miljard. Dat wil zeggen dat in de toelevering, verwerking en distributie van die primaire productie meer werd verdiend, en door de boeren zelf minder. / JT