Nieuws - 12 februari 2015

‘Aandacht voor gender levert betere kennis’

tekst:
Rob Ramaker

Wetenschappers vergaren betere kennis wanneer ze aandacht hebben voor man-vrouwverschillen. Dit betoogt hoogleraar Ineke Klinge op donderdagmiddag 12 februari tijdens een debat over genderbalans binnen Wageningen UR.

Wanneer je afgaat op de medische wetenschap lijkt de hele wereld wel te bestaan uit witte jongemannen van tussen de 20 en 30 jaar die zo’n zeventig kilo wegen. Experimenten leunen van oudsher op dit ene type proefpersoon. ‘Onterecht’, zegt Ineke Klinge, hoogleraar Gender medicine, ‘want uitkomsten zijn niet zomaar te generaliseren naar bijvoorbeeld vrouwen. Sterker nog, bij geneesmiddelen kan het voor ernstige bijwerkingen zorgen.’

Ze vindt daarom dat wetenschappers bij het opzetten en analyseren van experimenten rekening moeten houden met gender en sekse. Dat is geen kwestie van eerlijkheid; rekening houden met menselijke diversiteit levert kennis op die breder toepasbaar is. En hierdoor kan ook geld worden bespaard. ‘Tussen 1997 en 2000 zijn tien geneesmiddelen van de markt gehaald in de Verenigde Staten vanwege bijwerkingen’, zegt Klinge. ‘Denk aan alle biljoenen die daarvoor in de ontwikkeling zijn gaan zitten.’

Uitkomsten zijn niet zomaar te generaliseren naar vrouwen
Ineke Klinge, hoogleraar Gender medicine

Naast het verhaal van Klinge komt ook de gendersituatie binnen Wageningen UR aan de orde. Bezoekers krijgen van projectmanager Kristina Raab een tussenstand te horen van het Actieplan genderbalans. Het plan, dat eind 2013 werd gelanceerd, moet WUR’ers bewuster maken van de impliciet vooroordelen over vrouwelijke medewerkers. Raabs collega uit Leiden, Isabel Hoving, vertelt bovendien over de overeenkomsten met de situatie aldaar.

Belangstellenden zijn op donderdag 12 februari tussen 16-19 uur welkom in Impulse op de Wageningse campus. Toegang is gratis maar de organisatie vraagt iedereen zich aan te melden op vwi-netwerk.nl.