Nieuws - 18 september 2015

AanTafel! helpt tegen kinderobesitas

tekst:
Rob Ramaker

Kinderen van 3 tot 8 jaar met ernstig overgewicht hebben baat bij het behandelprogramma Aan Tafel!. Dat stelt Esther van Hoek, die vandaag haar proefschrift verdedigt.

Foto: Luke Saagi

Aan Tafel! is een breed behandelprogramma met ouderbegeleiding, fysiotherapie en voedingsvoorlichting. Promovendus Van Hoek ontwikkelde dit samen met kinderarts Arieke Janse van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht is sinds 1980 scherp toegenomen. Tegenwoordig is van de zevenjarigen 14 procent (jongens) en 19 procent (meisjes) te zwaar. Van hen leidt 2-3 procent aan obesitas, zeer ernstig overgewicht. Zij hebben later een grotere kans op diabetes en hart- en vaatziektes. Kinderen worden soms ook gepest en hun gewicht hindert ze bij het vrijelijk bewegen.

Doel van het programma was niet om kinderen af te laten vallen, zegt Van Hoek. Op jonge leeftijd kan dat juist de ontwikkeling schaden. Deelnemers moesten op gewicht blijven terwijl ze doorgroeiden. En dat lukte aardig. Het BMI, de verhouding tussen lengte en gewicht, van de kinderen lag na een jaar dichter bij het Nederlandse gemiddelde. Ook bleken deelnemers minder te eten en gezondere bloedwaardes te hebben. Kinderen bewogen echter niet meer dan voorheen.

Ouders willen het beste voor hun kind
Esther van Hoek

Van Hoek liet 32 kinderen met ernstig overgewicht én hun ouders meedoen met AanTafel!. Ouders deelden tijdens groepstherapie hun ervaringen met opvoeding en eten. Verder mochten kinderen onder begeleiding sporten en maakten ze tijdens smaaklessen kennis met gezonde voeding. Dankzij een online tool konden ouders de informatie thuis nalezen en hun ervaringen bijhouden. Het hele programma werd begeleid door uiteenlopende experts als psychologen, diëtisten en fysiotherapeuten.

Het werd Van Hoek afgelopen jaren duidelijk dat het lastig is alle kinderen met overgewicht te bereiken. Ze komen relatief vaak uit lagere socio-economische klasse; een kwetsbare groep die vaak kampt met een smalle beurs en lage opleiding. Ook kunnen niet alle ouders de problemen onder ogen zien. ‘Zij willen het beste voor hun kind’, zegt Van Hoek. ‘Dan is het confronterend als een kind last krijgt van overgewicht door omgevingsfactoren, genetica en alles wat ouders zelf mee hebben gekregen.’

In Resource #4 lees je meer achtergronden over AanTafel!. Pak hem volgende week uit de bakken overal op Wageningen UR.