Organisatie - 1 januari 1970

A&F werkt mee aan revival van karton als verpakking

Het Europees project dat karton als verpakkingsmateriaal terug op de kaart moet brengen, begint op donderdag 17 juni in Zweden. De kleine veertig onderzoeksinstellingen en bedrijven die meedoen, komen dan samen bij onderzoekscentrum Packforsk, de coördinator van het project. Onder hen bevindt zich het Wageningse onderzoeksinstituut A&F.

,,Karton verdwijnt als verpakkingsmiddel’’, zegt dr Ingrid Wienk van A&F. ,,Plastic zakken zijn in opkomst. Met dit project, dat toepasselijk Sustainpack heet, wil Brussel daar iets aan doen. Er is dertig miljoen beschikbaar.’’ Een mooi bedrag, maar niet als je het moet verdelen onder 37 partners. Wienk, die binnen A&F het Europees papierproject coördineert, klaagt echter niet. ,,A&F heeft onevenredig veel gekregen. Zeven procent van het budget komt hier.’’
Een nadeel van karton is dat het naar verhouding zwaar is. Een deelproject, waarbij ook onderzoekers van A&F zijn betrokken, probeert dat te veranderen door de ontwikkeling van sterker karton op basis van nanovezels. ,,Diezelfde nanovezels willen we ook gebruiken in folies’’, zegt Wienk. ,,We denken dat we zo een licht, sterk en doorzichtig verpakkingsmateriaal kunnen maken dat toch duurzaam is.’’
Het project bestaat in totaal uit zes subprojecten. A&F coördineert daar één van. In dat project werken onderzoekers aan een chip die de streepjescode kan vervangen. ,,De chip zelf is minuscuul, maar zou wel een koperen antenne nodig hebben. Die antenne zou het recyclen bemoeilijken. Daarom proberen onderzoekers hem van polymeervezels in plaats van koper te maken’’, zegt Wienk. Het grote voordeel van de chips is dat het niet meer nodig is om barcodes af te lezen. Wie met de juiste apparatuur in de buurt van de dozen komt, krijgt alle gegevens op zijn scherm.
A&F gaat onderzoeken of soortgelijke chips die de temperatuur kunnen meten het verlies van verse producten kunnen verminderen. ,,Je kunt dan denken aan chips die koelinstallaties kunnen aanschakelen, maar ook aan geavanceerder systemen. Stel dat de temperatuur teveel is gestegen, dan kan zo’n systeem berekenen dat de houdbaarheid van het product is verkort, en ervoor zorgen dat het product met voorrang in de verkoop gaat.’’ | W.K.