Nieuws - 19 juni 2008

Aalt Khan

Er was eens, lang geleden, in Europa, een groot heerser over een klein rijk dat WUR heette. Zijn naam was Aalt. Toen Aalt Khan in het jaar nul voor het eerst aanzat bij de leiders van aanpalende rijken, zeiden ze dat hij naar varkenspoep stonk. Hij moest op een krukje zitten. Alleen de khan van Utrecht wou hem wel op schoot nemen, maar dat was hem de eer te na.
Aalt voelde zijn hart bonzen van vernedering. Hij dacht: dit nooit weer. Hij ging naar huis en mestte de Augiasstal van zijn rijk uit. Hij versloeg menige draak en maakte vrienden bij vorsten en kooplieden. Hij liet grote tempels der wetenschap bouwen. Hij annexeerde het rijk Larenstein. Hij vergaarde zoveel goud dat zijn schatkist weer vol zat. Het was WUR wat de klok sloeg tot aan het hof van de koningin.
En het werkte. Jongelieden kwamen van heinde en verre, en zelfs van dichtbij, weer naar WUR. Dichters en troubadours bezongen de kennis van het rijk WUR over algen en mijten, water en grond, varkens en mensen.
Alleen de onderdanen van Aalt Khan waren minder tevreden. Zij zagen niet aan welke gevaren ze waren ontsnapt, maar wel aan welke draconische maatregelen ze werden blootgesteld. Menige oekaze was al aan de pen van Aalt Khan ontvlied: geen vieze plaatjes kijken, geen andere heren dienen, geen dit, geen dat. Menige trouwe dienaar was al aan de dijk gezet: schoonmaakvrouwen, koffievrouwen. Maar op een dag ontsloeg Aalt Khan ook de Schrijver van het rijk. Het was een trouwhartige, vakbekwame man. Nou goed, het was een beetje een hofnar. Maar hij wist waarover hij sprak en iedereen hield van hem.
‘Waarom, Aalt Khan?’, vroegen de onderdanen. Maar Aalt zei ‘de uitkomst liet niets aan duidelijkheid over’. Aalt zei ‘niet op voorhand oordelen op basis van allerhande sentimenten en suggestieve beelden’. Maar sentimenten van trots en beelden van een wenkend visioen, dat was nu toch precies wat de nieuwe schrijver zo mooi op voorhand kon suggereren, en waarom hij werd aangenomen?
Gelukkig maar, dat dit alles lang geleden was.