Nieuws - 20 december 2001

Aalt Dijkhuizen nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen UR

Aalt Dijkhuizen nieuwe bestuursvoorzitter Wageningen UR

Oud-hoogleraar Aalt Dijkhuizen wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR. Dat heeft de raad van toezicht 19 december besloten. Dijkhuizen, nu nog topmanager bij agrogigant Nutreco, zal op 1 maart 2002 beginnen bij Wageningen UR. De ondernemingsraden hebben al ingestemd met de benoeming.

Dijkhuizen was van 1992 tot 1998 hoogleraar economie van dierziekten. Hij bouwde in die tijd een succesvolle onderzoeksgroep op, die voor een zeer groot deel werd betaald uit de derde geldstroom. In zijn carri?re als hoogleraar haalde hij zo'n twintig miljoen gulden binnen voor het onderzoek van zijn vakgroep.

Ook wetenschappelijk timmerde hij aan de weg. Gemiddeld had hij jaarlijks 35 publicaties. In 2000, twee jaar na zijn afscheid van de wetenschap, bezette hij de zevende plaats in de top vijftig van Nederlandse economen van het blad Intermediair, een paar plaatsen voor zijn opvolger prof. Ruud Huirne.

Dijkhuizen is een erkend expert op het gebied van dierziekten en adviseerde zowel de Nederlandse minister als de Europese Unie over dierziekten. Hij was onder andere vice-voorzitter van het wetenschappelijk veterinair comit? van de Europese Unie.

In 1998 nam hij afscheid van Wageningen om toe te treden tot het management van de Nutreco. Bij dat bedrijf is hij nu nog directeur van de business group Agri Northern Europe en corporate director Voedselveiligheid.

Met Dijkhuizen krijgt Wageningen een man uit de landbouwwereld. De wortels van Dijkhuizen liggen op het boerenbedrijf. Bij zijn afscheid in 1998 zei hij dat hij het jammer vond dat de universiteit het woord landbouw uit de naam had geschrapt. "Ik vind het heel erg dat het zelfs in Wageningen moeilijk is om waardering te krijgen voor onderzoek dat zich richt op effici?ntieverhoging. Het is van belang voor je eigen overlevingskansen om de landbouw weer serieus op te pakken. Waarbij er minder aandacht komt voor diversificatie en meer voor realiteit." | K.V., foto G.A.