Nieuws - 1 januari 1970

Aad Termorshuizen | Biologische grondontsmetting

Aad Termorshuizen | Biologische grondontsmetting

Aad Termorshuizen Biologische grondontsmetting

Naam Aad Termorshuizen, 39 jaar

Project Ecologie en bestrijding van plantpathogene bodemschimmels

Instituut Landbouwuniversiteit, Laboratorium voor Fytopathologie

Budget zevenhonderdduizend per jaar, inclusief salarissen

Aanvang project 1991

Looptijd geen eind

Financiers STW, Nuffic, Productschap voor de Siergewassen

Partners Praktijkonderzoek Akkerbouw en Vollegrondsgroenteteelt, Centraal Bureau voor Schimmelcultures, LUW-milieukunde, Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, LUW-Theoretische Productie-Ecologie

Veel pathogene bodemschimmels zijn makkelijk te voorkomen door een ruime vruchtwisseling. Maar bedrijfseconomisch kan dat niet uit. Bovendien zou de landbouw dan misschien niet voldoende voedsel produceren. Je kan die schimmels, en ook aaltjes, wel bestrijden door de grond te stomen, maar dat is erg duur. De andere mogelijkheid is chemische grondontsmetting. Maar dat helpt vooral tegen aaltjes en niet tegen schimmels. Verder is dit soort bestrijding niet gewenst. Daarom moet je andere methoden zoeken en daar houd ik me mee bezig.

We zijn bezig met een biologische grondontsmetting die we nu zes jaar getoetst hebben en die veelbelovend is. Het is vooral interessant voor kapitaalintensieve teelten zoals aardbei en asperge. We ploegen verse organische stof in de grond, maken de grond vochtig en dekken hem in de zomer af met plastic. Bij de fermentatie van de organische stof komen stoffen vrij die pathogene schimmels en nematoden doden. Alleen weten we nog niet welke mechanismen hier achter steken.

Een andere methode is de bestrijding van schimmels met schimmels. Er is een groot potentieel van biologische bestrijdingsorganismen. We hebben een schimmel die Verticillium, veroorzaker van verwelkingsziekte bij aardappel, aanpakt. We gaan er zeker mee door, maar toepassing in de praktijk is nog niet echt nabij.

Dan hebben we nog een ander leuk subproject. Dat gaat over de toepassing van compost om de ziektewerendheid van grond te verhogen. Elke grond heeft een zekere mate van ziektewering. Organische stof bevat organismen die pathogenen in bedwang houden. Dat komt doordat ze met elkaar in competitie gaan om het voedsel. Voer je het juiste composteringsproces uit, of voeg je de juiste organismen toe aan compost, dan geef je die organismen een competitievoordeel ten opzichte van de pathogene organismen. Met compost is heel makkelijk te werken omdat je het gewoon boven de grond kan onderzoeken. Met organische stof in de grond is dat minder makkelijk. Zo kunnen we achterhalen wat het mechanisme is achter ziektewering.