Nieuws - 1 januari 1970

ATO-DLO lijdt in 1998 verlies

ATO-DLO lijdt in 1998 verlies

ATO-DLO lijdt in 1998 verlies

Het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO) heeft in 1998 verlies geleden. De nieuwsbrief van het instituut meldt dat de kostenstructuur in 1998 is veranderd als gevolg van de verzelfstandiging. Zo neemt het ATO nu de huur van de gebouwen voor eigen rekening. Het gevolg is dat de kosten per formatieplaats flink zijn gestegen. Daarmee was in de begroting en in het uurtarief nog onvoldoende rekening gehouden

Uit een analyse van het ATO-management blijkt dat een medewerker gemiddeld 1500 uur per jaar werkt, maar daarvan valt maar 800 uur door te berekenen aan klanten. Onduidelijk is nog of er te weinig projecten zijn gerealiseerd of dat te veel projecten goedkoop zijn verkocht

De ATO-directie heeft een strak financieel beleid afgekondigd: er wordt bezuinigd op uitgaven, voorfinanciering van projecten wordt zoveel mogelijk vermeden, er wordt geen nieuw personeel aangenomen en ook contractverlenging wordt beperkt. Tevens gaan de tarieven van het instituut omhoog, al houdt de directie rekening met de draagkracht van de verschillende marktsegmenten. Momenteel wordt het personeel van het instituut gescreend op taken en expertise, om na te gaan wie te weinig taken heeft en op welke projecten deze medewerkers zijn in te zetten. S.V

Sjoerd Kurstjens, Taxonomie