Nieuws - 24 januari 2002

ATO verhoogt opbrengst shii-take

ATO verhoogt opbrengst shii-take

Onderzoeksinstituut ATO heeft samen met een consortium van middelgrote en kleine bedrijven methoden ontwikkeld die het kweken van shii-takes effici?nter maken. Dat gebeurde in een Europees Craft-programma. Brussel heeft de Craft-programma's in het leven geroepen om kleinere bedrijven de kans te geven met wetenschappelijke instituten innovatief onderzoek te doen.

"We konden door toevoegen van supplementen en een hogere temperatuur en vochtigheid de opbrengst van de shii-takes met twintig tot vijftig procent verhogen", zegt dr Harry Wichers van ATO. De van origine Chinese shii-take bevat bloeddrukverlagende stoffen en wordt door zijn typische smaak steeds populairder in het Westen.

Binnenkort overleggen de bedrijven en ATO over vervolgonderzoek. | W.K.