Nieuws - 29 maart 2001

ATO sluit overeenkomst met Rabobank

ATO sluit overeenkomst met Rabobank

Rabobank International en ATO, het Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek, hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Ze gaan wereldwijd, onder andere in India en Brazili?, samenwerken aan een effici?ntere opzet en sturing van agroketens.

In de voedselketen van producent naar consument gaat in landen als India dertig tot veertig procent van de versproducten verloren. In Nederland is dat vijf tot tien procent. Opdrachtgevers als de Indiase centrale regering, deelstaten en bedrijfsleven zijn ge?nteresseerd in verbetering van deze ketens. Ir. Arjen Simons, directeur van de businessunit Agro- en Industri?le Productieketens van ATO, legt uit dat in deze ketens bijvoorbeeld het transport en de verpakking van versproducten beter kunnen. Maar ook procedures kunnen anders. Zo worden transporteurs binnen India bij de grens tussen deelstaten soms twee of drie dagen opgehouden. Van verse producten als mango's - vervoerd in ongekoelde vrachtwagens bij een temperatuur van veertig graden Celsius - blijft dan weinig over.

In India loopt al een onderzoeksproject van het consortium van ATO en Rabobank voor drie deelstaten, waar het consortium per deelstaat krap twee manjaar werk aan heeft. Is dat succesvol dan volgt mogelijk ook onderzoek voor de 23 andere deelstaten van India. Waar ATO kennis heeft van producten en ketenbeheer draagt de Rabobank bij met kennis van de lokale markt, vorming van consortia en financiering van projecten. | J.T.