Nieuws - 10 mei 2007

ASG wil kenniscentrum in Brabant

De Animal Sciences Group wil in het Brabantse Chijnsgoed een nieuw regionaal kenniscentrum realiseren, als opvolger van de praktijkcentra voor melkvee in Cranendonck en voor varkens in Sterksel. Het centrum moet een nieuwe organisatievorm krijgen, waarbij Wageningen UR een joint venture aangaat met regionale bedrijven, overheden en stands- en onderwijsorganisaties.

‘Garanties voor financiering bestaan er niet meer. Als je regionaal praktijkonderzoek op de been wilt houden zul je weer gezamenlijk moeten optrekken met belanghebbenden in de directe omgeving’, zegt Paul Vriesekoop, directeur veehouderij bij ASG. Dat in de jaren negentig vrijwel al het praktijkonderzoek onder de vlag van Wageningen UR is gebracht, heeft volgens hem zeker nut gehad, maar de balans is ‘iets te ver doorgeslagen’. Vriesekoop: ‘We hebben in zwaar weer gezeten. Zowel de productschappen als LNV zaten op de knip. Er kwamen minder geld en minder opdrachten voor praktijkonderzoek en dan ontkom je niet aan sluiting van praktijkcentra. Cranendonck draait nu als gewoon bedrijf met 75 melkkoeien. Vanuit de sector werden we echter benaderd of we geen doorstart kunnen maken en zo is het balletje gaan rollen.’
Vriesekoop heeft sindsdien veel gesproken met de regionale standsorganisatie ZLTO, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen als AOC Helicon en HAS Den Bosch. ‘Zij constateren dat er een kennisgat is ontstaan en dat er ook voor de continuïteit in de sector behoefte is aan een nauwe relatie tussen onderzoek, ondernemers en onderwijs. De belangrijkste conclusie is dat we, om er iets van te maken, samen de schouders eronder moeten zetten. Als je in kennisontwikkeling voorop wilt lopen, moet je weer investeren’, aldus Vriesekoop.
De bouw van een nieuw kenniscentrum in Chijnsgoed vergt van de partners een investering van ruim negen miljoen euro. De plannen liggen inmiddels ter goedkeuring bij de verschillende partners, waaronder de raad van bestuur van Wageningen UR. Nieuwbouw is nodig voor de noodzakelijke schaalvergroting. ‘Sterksel draait als een trein, maar kan op die locatie maar groeien tot 300 zeugen. Wij willen naar een gesloten bedrijf met 600 zeugen en daarnaast stallen voor 200 melkkoeien en het bijhorende jongvee. Nieuwbouw in Chijnsgoed, dat toevallig ongeveer midden tussen Sterksel en Cranendonck in ligt, is dan gewoon de beste optie’, aldus Vriesekoop.
De plannen voor het zuidelijke kenniscentrum hebben volgens hem geen rechtstreekse gevolgen voor de andere praktijkcentra. ‘We zitten weer in de zwarte cijfers en kunnen weer toekomstplannen maken. In mijn ideaalplaatje zie ik vier kenniscentra voor Noord, Oost, Zuid en West. In Zuid zijn we het verst gevorderd en in Noord voeren we nu concrete gesprekken.’ Voor de toekomst van praktijkcentra ziet Vriesekoop ook perspectief voor gespecialiseerde projectbedrijven met bijvoorbeeld pluimvee, waterberging of meer interactie tussen boeren en burgers. ‘We moeten niet te benauwd zijn, maar vooral zien waar wel markt ligt.’