Nieuws - 1 november 2007

ASG werkt aan opleiding in Rusland

De Animal Sciences Group gaat samen met Russische universiteiten en het Nederlandse bedrijfsleven in Rusland een opleidingsprogramma opzetten voor managers in de melkveehouderij en varkenshouderij.
ASG is door het ministerie van LNV gevraagd om het Dutch Knowledge and Training Centre op verschillende locaties in Rusland te helpen opbouwen. Minister Gerda Verburg heeft 3,2 miljoen euro uitgetrokken voor dit kenniscentrum, dat zich vooral richt op de melkvee- en varkenshouderij. Het onderwijsproject waaraan ASG meewerkt, heeft een budget van 700 duizend euro.
Drs. Monice van Dongen van ASG, die betrokken is bij de voorbereidingen, vertelt dat er een kloof is tussen de kennis die studenten opdoen aan Russische landbouwuniversiteiten en de vaardigheden die ze nodig hebben om agrarische bedrijven te runnen.
ASG krijgt zes maanden tijd om met Russische partners een opleidingsprogramma te maken, dat na vier jaar ingebed moet zijn in de opleidingen aan verschillende universiteiten.