Nieuws - 1 januari 1970

ASG sluit vier praktijkcentra in Lelystad

Bij Praktijkonderzoek van de Animal Sciences Group (ASG) verdwijnen binnenkort vijftig banen. Vier praktijkcentra in Lelystad worden gesloten en van de resterende tien centra krijgen er drie nog een paar maanden respijt om alsnog hun exploitatie rond te krijgen. Daarnaast schrapt ASG dertig banen bij de stafafdelingen. Met de afslankingsoperatie hoopt de directie het tekort van vijf miljoen op de begroting van 2004 weg te werken.

Het Praktijkonderzoek heeft financiële problemen doordat de vraag naar onderzoek is gedaald als gevolg van een krimpende en veranderende Nederlandse veehouderij. Ook gaat teveel geld naar overhead, aldus interim-directeur Pim Brascamp tijdens de bekendmaking van het herstelplan, donderdag 29 april. ,,We zitten als organisatie niet goed in elkaar. Een overhead van dertig procent is te hoog.’’
Gekozen is om vier praktijkcentra te sluiten: de proefbedrijven vleesvee en schapen, varkens, High Tech Bedrijf en Lage Kosten Bedrijf van de Waiboerhoeve. Ze hebben onvoldoende onderzoeksomzet om rendabel te zijn. Daarnaast ontbreken hier de mogelijkheden om aansluiting te vinden bij regionale ontwikkelingen. Brascamp: ,,Het veehouderijbedrijfsleven heeft behoefte aan regionale kenniscentra, een punt waar ze onderwijs en onderzoek kunnen vinden.’’ De centra gaan dicht als de lopende onderzoeken zijn afgelopen. De complexen gaan dan terug naar verhuurder Wageningen UR.
Bij de centra die sluiten voegt zich over twee jaar waarschijnlijk ook praktijkcentrum de Marke in Hengelo. Dit projectbedrijf blijft alleen open als er ook over twee jaar geld voor onderzoek beschikbaar is. Bij drie centra, de Waiboerhoeve paarden, Spelderholt (pluimvee) en Cranendonck (melkvee), wordt in overleg met de sector en andere belanghebbenden nog gezocht naar mogelijkheden om de exploitatie sluitend te krijgen. Om in de toekomst minder afhankelijk te zijn van financiering van het ministerie van LNV en de productschappen wil Praktijkonderzoek ook meer geld uit het bedrijfsleven gaan halen.
De ASG-directie verwacht dat de daling van het personeelsbestand met een kwart zonder gedwongen ontslagen kan. ,,We hebben namelijk relatief veel jonge mensen in dienst die wat makkelijker andere dingen kunnen gaan doen.’’ Op 1 januari wordt duidelijk hoe de personeelsinkrimping ingevuld gaat worden. ,,Wil je het netjes doen dan moet je de totale gewenste personeelsopbouw goed omschrijven en mensen trainen die de processen begeleiden, en dat doe je niet op een achternamiddag.’’ Formeel moet de raad van bestuur het herstelplan overigens nog goedkeuren.
De medewerkers van praktijkonderzoek zijn vorige week woensdag en donderdag geïnformeerd over de plannen. In Lelystad is men onaangenaam verrast door de omslag van centraal naar regio die nu gemaakt wordt. Pier Bosma van de Waiboerhoeve voor rundvee en schapen: ,,Een paar jaar geleden moesten de centrale proefbedrijven juist een sterke eenheid worden.’’ | Y.d.H.