Nieuws - 22 november 2007

ASG gaat boer op met biomedisch onderzoek

Met de oprichting van het cluster Biomedical Research maakt de Animal Sciences Group haar biomedisch onderzoek beter zichtbaar. Doel van het nieuwe uithangbord is het onderzoek ten behoeve van de medische wetenschap een betere plek te geven in de markt.
Binnen het cluster gaan delen van de huidige divisie Infectieziekten samen met delen van de divisie Veehouderij. En er lopen gesprekken om ook biomedisch onderzoek van de Plant Sciences Group en de Agrotechnology and Food Sciences Group bij het cluster onder te brengen.
ASG werkt nu al voor de humane farmaceutische industrie. Volgens clusterleider Jan Langermans kan dat echter fors worden uitgebreid. ‘Wij zien dat nu nog als een bijproduct. In het cluster Biomedical Research wordt dat core business. Wij kunnen de humane farmaceutische industrie veel extra’s bieden, omdat ASG zowel beschikt over de kennis als over de faciliteiten om aan de hand van varkens en varkensmodellen onderzoek te doen op het gebied van onder meer voeding en allergieën.’