Nieuws - 1 januari 1970

AMC wint onderwijsbonus

Tijdens de Onderwijsdag op 27 juni heeft rector prof. Bert Speelman onderwijsbonussen uitgereikt aan de meest vernieuwende onderwijsprojecten. Het algemene Academisch Mastercluster (AMC) won de eerste plaats en kreeg daarvoor 50.000 euro. Naast het AMC kregen nog negen andere vernieuwende projecten een prijs. In totaal verdeelde de raad van bestuur 400.000 euro aan bonussen.

Een speciale commissie in totaal achtenzeventig ingezonden voorstellen op hun vernieuwende bijdrage aan het onderwijs. Elk commissielid gaf voor iedere inzending een score op basis van de mate van innovativiteit, het nut voor het onderwijs en de mogelijkheid voor een bredere toepassing. De twintig best scorende projecten werden uitgebreid besproken.
Doel van het AMC is studenten professioneel te leren werken binnen een multidisciplinair project. De nadruk ligt hierbij op de procesmatige uitvoering en op zelfreflectie. De commissie zag in het AMC de meest innovatieve bijdrage voor het onderwijs. Voorzitter van de commissie, prof. Pim Brascamp: ‘Het AMC is ver doorgevoerd op het gebied van multidisciplinairiteit. Daarnaast bezit het een duidelijke integratie van communicatieve vaardigheden in de vakken en is het breed door zijn modulaire opbouw.’
Coördinator van het algemene AMC, Tjeerd Jan Stomph, is blij met de prijs. ‘Het is een erkenning voor al het werk dat we verzet hebben. Vijftien mensen van circa tien verschillende leerstoelgroepen hebben zich ingezet. We hebben er ruim drieduizend uur in zitten met z’n allen.’
De betrokken leerstoelgroepen krijgen ieder een deel van het bonusgeld. Dit zal onder andere gebruikt worden om het AMC te verbeteren. ‘Er liggen nog genoeg plannen. Het AMC-project is nog lang niet af’, aldus Stomph.
De uitreiking van de onderwijsbonussen was onderdeel van de Onderwijsdag. De Wageningse Studenten Organisatie (WSO) en het onderwijsinstituut (OWI) organiseerden deze dag vol workshops, met als doel de verscheidenheid aan onderwerpen binnen de dagelijkse praktijk van de opleidingen te laten zien.
Hoewel de dag voor zowel docenten als studenten is bedoeld, zijn er maar weinig studenten op af gekomen. Volgens Karin den Ridder, een van de organisatoren, is dit onder andere te wijten aan het feit dat het de eerste vakantiedag is. Daarnaast is de tijd voor de voorbereiding te kort geweest. ‘We hebben de studenten niet goed genoeg kunnen bereiken’, aldus Den Ridder.
Ze is zeker van plan het volgend jaar weer te gaan organiseren. En ook Brascamp is voor een Onderwijsdag 2006. ‘Dan kunnen we zien of het principe van bonussen ook werkt. Het uitgereikte geld moet namelijk wel goed besteed worden.’ / LH

  Project Indieners Bonus (euro) 1. Academic Master Cluster Tjeerd Jan Stomph, Erik van Rozendaal 50.000 2. Simple Cloning and digital cases molecular biology Joan Welling 50.000 3. AGRIPOL-spel als ICT-toepassing in landbouw-politiekonderwijs Roel Jongeneel 50.000 4. Mobiel en draadloos leren Ron van Lammeren 30.000 5. Moleculaire en evolutionaire ecologie Fons Debets 30.000 6. Food Safety Management Marcel Zwietering 30.000 7. Fundamental and Applied Biology of insects; Insecten en Maatschappij Marcel Dicke 50.000 8. Tutorials by PC with Question Mark Perception Klaas Swart, Johan v Arendonk, Johan v Leeuwen, Tinka Murk, Peter vd Togt 50.000 9. Metropolitan Landscape:Geography, planning and architecture Arnold vd Valk 30.000 10. Marine and animal cell biology René Wijffels 30.000