Nieuws - 30 oktober 2008

ALMERE WIL BOEREN IN DE STAD

nieuws_2546.jpg
De gemeente Almere heeft op 23 okto¬ber haar plannen voor stadsuitbreiding aangeboden aan minister Jacqueline Cramer van VROM. Stadslandbouw heeft in het plan Schaalsprong Almere 2030 een duidelijke plaats gekregen.
Jan-Eelco Jansma en Andries Visser van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) werkten mee aan het plan voor stadslandbouw in Almere. Samen met belanghebbenden hebben ze binnen project Agromere een ontwerp gemaakt voor een wijk van 250 hectare, met 2300 woningen en 5.000 inwoners. Vier agrarische bedrijven bebouwen volgens plan 180 van de 250 hectare.
De bedrijven gaan niet alleen voedsel produceren, maar ook diensten aanbieden. De tuinder gaat energie leveren aan de wijk en de landbouwbedrijven leveren zorg, kinderopvang en groenonderhoud. De leerstoelgroep Rurale sociologie van Wageningen Universiteit hield enquêtes onder de bewoners van Almere om te peilen aan welke agrarische diensten ze behoefte hebben.
In Nederland is het gebruikelijk dat gemeenten of ontwikkelaars alle boeren uitkopen op locaties voor stadsuitbreiding. Almere wil landbouw een nieuwe rol geven in haar plannen op het gebied van duurzaamheid en diversiteit. Of de voorstellen doorgaan, blijkt eind volgend jaar, als de Rijksoverheid en Almere een definitief besluit nemen.