Organisatie - 8 januari 2009

ALLEEN RODE CIJFERS BIJ VOEDING EN DIER

Wageningen UR heeft voldoende geld en krijgt steeds meer studenten. Aalt Dijkhuizen is tevreden over 2008, maar waakt voor de recessie. En de kenniseenheden AFSG (voeding) en ASG (dier) zitten in de rode cijfers: die moeten bezuinigen.

Waar is de voorzitter van de raad van bestuur tevreden over?
‘We hebben weer meer studenten, stonden weer eerste in de Keuzegids Hoger Onderwijs en we deden goed en relevant onderzoek. Dat uitte zich onder meer in de Spinozaprijs voor microbioloog Willem de Vos.’

Wat ging er niet goed?
‘DLO als geheel boert goed, maar de kenniseenheden AFSG en ASG zitten in de rode cijfers, ook in de begroting voor 2009. We hebben gezegd dat dat alleen kan als er verbeterprogramma’s komen. Bij AFSG zit het grootste probleem bij het Restaurant van de Toekomst, dat is inmiddels bekend. De divisie Food zit in de min, de concurrentie is groot met de R&D-afdelingen van omvangrijke ondernemingen zoals DSM en Unilever. In februari moet hier een verbeterprogramma zijn.
Bij ASG wordt de verliesgevende divisie Producten, zeg maar de vaccinontwikkeling in Lelystad, gezond gemaakt en afgestoten. De andere divisies, Infectieziekten en Veehouderij, hebben dure faciliteiten – stallen en laboratoria – waarvan onduidelijk is of je daar voldoende voor terugkrijgt in onderwijs en onderzoek. Directeur Martin Scholten gaat daar het komende kwartaal met de stofkam doorheen. Dit zal niet tot grootscheepse reorganisaties leiden, maar mogelijk wel op onderdelen.’

Hoe is 2008 financieel afgesloten?
‘We staan er goed voor. Bij DLO halen we ruim de rendementseis van 3,5 procent. Ook de universiteit heeft zwarte cijfers, we zijn goedkoper geworden in de overheadkosten en we hebben succesvol onroerend goed verkocht. VHL heeft een klein plusje.
Bij DLO verwachten we zelfs een toename van de omzet. Er is meer onzekerheid om ons heen, dus we hebben voor komend jaar een grotere onzekerheidsmarge ingebouwd.’

De recessie?
‘Inderdaad. Tijdens de nieuwjaarsreceptie heb ik een oproep gedaan alert te zijn op signalen dat de recessie deze organisatie treft. Achterstallige betaling kan een waarschuwingsteken zijn, net als verlies van contact met externen. Die signalen zijn er overigens niet.’

En de hogeschool?
‘Van Hall Larenstein staat er veel beter voor dan vijf jaar geleden. Maar de belangrijkste parameter daar is het aantal studenten. Dat is niet gegroeid, en dat moet wel gebeuren. VHL moet tot de top vijf van de hogescholen gaan behoren, dat is de doelstelling.’

Eind december deelde NWO de prestigieuze Vici-beurzen uit. Voor het derde achtereenvolgende jaar gaat er geen Vici naar Wageningen.
‘Dat is heel jammer. We geven daar aandacht aan, met hulp van mensen die het wel gered hebben. We gaan bij de onderzoekscholen kandidaten identificeren, die via een Veni en Vidi een Vici-subsidie zouden kunnen binnenhalen. De doelstelling in het strategisch plan is overigens om in de periode 2007-2010 in totaal twintig Veni-, Vidi- en Vici-beurzen binnen te halen. We zitten op achttien: elf Veni’s en zeven Vidi’s.’