Nieuws - 11 januari 2010

AFSG vraagt betrokkenheid, durf en visie

Opvolger gezocht voor vertrekkend AFSG-directeur. Medewerkers maken hun wensen kenbaar.

13ridder2.jpg
Per 1 januari is Peter van den Elzen als directeur bij de Agrotechnology & food Sciences Group (AFSG) vertrokken. De opvolgingsprocedure is gestart. Waar moet de gedroomde kandidaat aan voldoen? Rijkelt Beumer, universitair hoofddocent van de leerstoelgroep Levensmiddelenmicrobiologie is helder over de kwaliteiten van de nieuwe directeur. 'Als eerste moet de kandidaat duidelijk iets met de baan hebben, die niet als een lucratief tussenstation zien.' Daarnaast moet hij of zij zich ook duidelijk betrokken voelen bij onderzoek en onderwijs en ervoor willen vechten. Eerlijkheid is volgens Beumer een andere noodzakelijke eigenschap. 'Er moet duidelijk zijn waar het geld blijft en waarom sommige groepen door andere groepen gesteund (moeten) worden', vindt hij.
Dienstbaar
Kern voor Beumer is dat de nieuwe directeur niet bang is voor de Raad van Bestuur. 'De top van onze organisatie lijkt een onneembare vesting, ik denk dat er teveel ontzag is voor dit orgaan. Bestuurders horen dienstbaar te zijn; ze moeten iets doen wat de moeite waard is voor henzelf en voor anderen'. Ook over het salaris heeft Beumer een duidelijke mening. Niemand hoeft meer te verdienen dan de Balkenendenorm. Voor hoge bestuurders een klein beetje meer dan de Spinozaprijswinnaars is nog wel te tolereren, vindt hij. Harry Wichers, DLO-onderzoeker bij AFSG, vindt dat de nieuwe directeur een heldere visie moet hebben op de taak van DLO en universiteit. Integratie is belangrijk, maar de beide eenheden hebben verschillende rollen. De nieuwe directeur moet dit wel onderkennen. 'DLO doet contractonderzoek en gaat daarvoor de markt op. Er moet maatwerk geleverd worden', licht hij toe. 'Dit is niet altijd verenigbaar met universiteitsdoelstellingen. Daar gaat het om het verleggen van de grenzen van het weten.' Volgens Wichers ontbrak tot nog toe een heldere visie hierop. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de universiteit ook de markt op zou moeten, als DLO daar ook zijn geld vandaan moet halen. In twintig jaar heeft Wichers veel directeuren zien passeren. 'Er werd te bedrijfsmatig naar DLO gekeken. Dat vind ik een rare visie, zo'n model is niet goed van toepassing. We maken nu eenmaal geen gloeilampen, wij ontwikkelen kennis en doen research. Daar zit een zeker risico in. Als je dit niet inziet dan gaat het weer mis.'
Control freak
Collega Wolter Elbersen onderschrijft het belang van een duidelijke visie, maar daarnaast is het voor de nieuwe directeur belangrijk om geen control freak te zijn. Hij of zij moet de werkvloer én de organisatie snappen. Dat begint bij het creatieve proces van de onderzoeker die met projecten de markt op gaat. Ook moet de directeur voeling hebben om projecten competitief binnen te halen. Daarnaast is het belangrijk om de verantwoordelijkheid bij de juiste mensen neer te leggen. 'Ons doel is productiviteit en je moet ervoor waken dat interne bureaucratische eisen te veel tijd gaan kosten', vindt Elbersen. 'Als de drang naar controle te groot wordt, zijn onderzoekers te veel tijd kwijt met de verkeerde dingen.' De directie moet hun dus vertrouwen geven. Als de visie van directie en onderzoekers overeenkomt, laat onderzoekers dan zelf uitzoeken hoe ze het doel bereiken', besluit Elbersen.