Organisatie - 13 november 2008

AFSG MOET TERECHT FINANCIËLE CRISIS AFWACHTEN

Het besluit over de nieuwbouw is gevallen. Er komt zeker een tweede onderwijsgebouw naast Forum, en Wageningen UR treft voorbereidingen voor de realisatie van een ‘unilocatie’ voor de Agriculture and Food Sciences Group. Of AFSG al in 2013 op de campus verenigd wordt, hangt echter af van de economie op Prinsjesdag 2009. Goede beslissing?

opinie_0_637.jpg
Lidwien van der Heijden, afdelingshoofd Humane voeding
‘Prinsjesdag, dat duurt nog bijna een heel jaar. Ik kan niet in de portemonnee van de raad van toezicht kijken, maar ik vind het wel jammer dat wij weer in prioriteit naar achter worden geschoven, zeker als je kijkt naar de omvang van de studierichting.
We willen als Humane voeding heel graag op één locatie. We zitten nu verspreid over drie locaties en dan ook nog op verschillende verdiepingen. Ik hoop dus echt dat wij in 2012 met z’n allen op de campus zitten, maar ik moet het eerst nog maar zien. Er zijn de afgelopen tien jaar al zoveel plannen geweest die later toch niet doorgingen. Het Biotechnion zou opgeknapt worden, maar dat bleek niet haalbaar. En later zouden wij op de Born komen in het gebouw dat De Banaan wordt genoemd. En nu dus dit plan. Het is haast niet bij te houden.
Het zal het komende jaar duidelijker worden. We willen heel graag op één locatie en daar willen we ook graag over blijven meepraten.’

Drs. Yvonne Smolders, opleider aio’s Agrotechnologie en Voedingswetenschappen
‘Wat mij betreft is er niet veel nieuws. Er wordt ons al zoveel jaren gezegd dat we gaan verhuizen, en nu zitten we hier nog steeds op De Dreijen. Voor mij zijn de voordelen van een unilocatie wel duidelijk. Je loopt veel makkelijker even bij elkaar binnen. En ook de informele contacten zijn belangrijk; dat je elkaar tegenkomt in de gang of in de kantine. Fysieke afstand schept ook afstand in het werk. Wij zitten hier op De Dreijen nog redelijk dicht bij elkaar, maar met de mensen in het Agrotechnion heb ik bijvoorbeeld veel minder contact.
Of het terecht is dat de studenten voorrang krijgen, dat kan ik niet beoordelen. Ik ken de achterliggende overwegingen niet. Maar er moet wel iets gedaan worden voor de medewerkers die al zo lang is beloofd dat ze gaan verhuizen. De universiteit moet zich nu maar eens houden aan haar beloftes.’

Dr. Peter van de Elzen, directeur kenniseenheid AFSG
‘Ik ben blij dat er een besluit is genomen. We hebben een enorme stap voorwaarts gemaakt door gezamenlijk de problematiek aan te pakken. We hebben in de afgelopen zomer door veel te rekenen en te schuiven 38 miljoen euro bespaard, onder meer doordat mijn 22 vaste hoogleraren 500 duizend euro uit eigen budget bijdragen. We zijn echt samen tot deze oplossing gekomen. De kredietcrisis blijft over. Het zou vreselijk jammer zijn als dat nog een bottleneck wordt. Diep in mijn hart ga ik daar niet van uit.
De keuze om wel een definitief besluit te nemen over een tweede onderwijsgebouw vind ik terecht. Dat zou ik ook gedaan hebben. Studenten zijn natuurlijk primair de doelgroep voor een universiteit.’

Ing. Arie van Hoek, technicus bij het Laboratorium voor Biofysica
‘Ik ben helemaal niet blij met verhuisplannen. Wij hebben hier op De Dreijen veel apparatuur staan. Als je dat moet verhuizen, heeft dat enorme gevolgen. We hebben drie lasers waarmee we onderzoek kunnen doen op moleculair niveau. Als die verhuisd moeten worden, liggen ze minimaal een half jaar plat. Het kost al heel veel tijd om de condities in de nieuwe kamer goed te krijgen. Pas als dat allemaal in orde is, kun je de apparatuur afbreken en weer opnieuw opbouwen. Dat is geen lolletje, want sommige apparaten hebben we in tientallen jaren opgebouwd.
Verhuizen betekent een enorme schadepost voor studenten en aio’s. Want die kunnen minimaal een half jaar geen metingen doen. De managers denken daar veel te makkelijk over. Een half jaar later met je carrière starten, dat kost natuurlijk heel veel geld. En daar houden die managers geen rekening mee.
Intussen ben ik alweer bezig met nieuwe apparatuur. Daarvoor moeten we bijbouwen op De Dreijen. We gaan gewoon door, want we kunnen nu eenmaal niet alles uit onze handen laten vallen als de raad van bestuur weer iets bedacht heeft.’

Dr. Astrid Mars, wetenschappelijk onderzoeker Biobased Products
‘Een unilocatie is goed nieuws. Wij zitten al op de campus, maar ik kan me voorstellen dat het voor de mensen op De Dreijen prettig is om in een nieuw gebouw te zitten. Het zou ook makkelijker werken als we bij elkaar zitten. Dan kunnen we sneller overleggen en elkaars apparatuur gebruiken.
De meeste mensen hebben een afwachtende houding over de unilocatie. Eerst zien, dan geloven, dat geldt ook voor mij. Er zijn al zoveel plannen gepasseerd. Het criteria van de economische crisis, daar kun je alle kanten mee op. Het is maar net hoe je het uitlegt. Ik snap de keuze voor onderwijs wel. Ik ben onderzoeker, maar ik vind niet dat onderzoek voor onderwijs gaat. Andersom trouwens ook niet. Het een kan niet zonder het ander. Maar als alle kenniseenheden op de campus gaan zitten, dan moeten wij als AFSG daar ook gewoon met z’n allen naartoe kunnen. Het is niet terecht dat wij het ondergeschoven kindje van de universiteit zijn.’