Nieuws - 10 februari 2011

ADHD

tekst:
Gastredacteur

W. Zeegers en Fernand Haesbrouck reageren op "Natuur lijkt ADHD-kind niet te helpen" in Resource 11

11-Esther-bij-Post.jpg
ADHD (1)
Een beetje normaal kind is al snel lastig. Dat komt opvoeders en onderwijzers niet altijd goed uit. Daarom hebben wetenschappers een checklist ontwikkeld, aan de hand waarvan artsen een 'diagnose'  kunnen stellen, waarmee het pedagogisch comfort zeer gediend is.
De diagnose luidt dan: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Vervolgens kan worden 'behandeld' . Dat gebeurt in toenemende mate door Ritalin voor te schrijven, methylphenidaat, dat op gewichtsbasis dertig maal zo sterk is als cocaine. Hieraan hebben de kinderen geen tekort, maar ze worden er wel mee gedrogeerd.
Nu ADHD als ziekte is geaccepteerd, hoewel deze ziekte dus niet bestaat,  is de weg kennelijk vrij voor vervolgonderzoek van het kaliber zoals door de heer Roelof Kleis is beschreven op pagina 10 van Resource van 27 januari 2011: 'Natuur lijkt ADHD-kind niet te helpen' . Daarin wordt normaal kindergedrag als te onderzoeken ADHD gedrag beschouwd en kort samengevat vastgesteld dat de natuur ook ongestructureerd is (wat overigens nog maar de vraag is).
W. Zeegers, Wageningen  

ADHD (2)
De symptomen waarop een ADHD-diagnose worden ge­steld, zijn die van GPOS. (Geprojecteerd Pedagogisch Onmacht Syndroom) Om er een psychiatrische aandoening van te maken heeft men 6 van de 18 criteria van onmacht voldoende geacht, om daarmee een neurobiologische aandoening te VERMOEDEN.  'Presume' is de term die in de wetenschappelijke literatuur wordt gebruikt.
Dit vermoeden is na vele jaren, nog steeds door niemand of door geen enkel wetenschappelijk onderzoek bevestigd. Beter nog, over het toedienen van amfetamine- en (of) cocaïnestoffen, die in hoge doseringen de symptomen van GPOS (en niet van ADHD, want ADHD is een subjectieve projectie van het ongemak van derden) , zou verbeteren, bestaat nog steeds geen wetenschappelijke verklaring.  Een discussie zoals hier, over ADHD gedrag, is totaal irrelevant, omdat die aandoening kinderen een geprojecteerd etiket opkleeft.
Wat wil men dan wel met het artikel in Resource 11 over ADHD aantonen? Een vers duwtje om ADHD als een ziekte uit te roepen? De waan over ADHD, als een uitgevonden aandoening, kan slechts overeind blijven, als iedereen er even dom over wordt gehouden.
Fernand Haesbrouck