Nieuws - 25 juli 2016

85 avondtentamens aan Wageningen University dit collegejaar

tekst:
Rob Ramaker

Dit collegejaar zijn aan Wageningen University 85 avondtentamens afgenomen. Avondtentamens zijn sinds twee jaar toegestaan maar de invoering werd door de studentenraad fel bekritiseerd.

De cijfers zijn afkomstig van de afdeling Corporate Education, Research & Innovation.

Het aantal van 85 kan overigens nog iets oplopen omdat in augustus nog 16 hertentamens gepland staan. Aangezien jaarlijks circa 2250 tentamens – regulier en herkansing – plaatsvinden aan Wageningen University is het aandeel avondtentamens een krappe 4 procent. Daaronder vallen kleine én grote tentamens, met deelnemersaantallen die uiteenlopen van een handjevol tot tweehonderd studenten. Bij iets minder dan de helft gaat het om herkansingen, afgenomen in februari en augustus.

Komend collegejaar valt het aantal avondtentamens waarschijnlijk terug, denkt Fred Jonker, beleidsmedewerker bij Corporate Education, Research & Innovation. Door de ingebruikname van de tweede sporthal in de Bongerd komt meer tentamenruimte beschikbaar. ‘Gezien de stijgende studentenaantallen is de kans echter groot dat het aantal weer oploopt in de jaren daarna.’

Gezien de stijgende studentenaantallen is de kans echter groot dat het aantal weer oploopt in de jaren daarna
Fred Jonker, beleidsmedewerker bij Corporate Education, Research & Innovation

Jonker vermoedt dat ook komend collegejaar avondlijke toetsing niet helemaal te vermijden valt. Een gebrek aan capaciteit is namelijk niet de enige reden een tentamen ‘s avonds te houden, legt hij uit. Bij herkansingen speelt ‘studeerbaarheid’ ook een rol: het moet voor elke student mogelijk zijn een vak twee keer in één collegejaar te herkansen. Omdat in korte periodes veel herkansingen worden geroosterd, wordt vaak uitgeweken naar de avonden.  

Sinds het collegejaar 2013-2014 zijn avondcolleges mogelijk aan Wageningen University. De maatregel moet helpen de groeiende studentenaantallen op te vangen. Bij invoering stelde de raad van bestuur dat avondtentamens zouden fungeren als ‘uiterst redmiddel en niet als standaardmogelijkheid’. Alternatieve oplossingen, zoals de huur van extra ruimtes, zouden volgens de raad van bestuur te duur zijn. De studentenraad leverde destijds felle kritiek maar stemde uiteindelijk wel in.

Vanaf september gaat voor het eerst ook geëxperimenteerd worden met avondcolleges. Zo’n tweeduizend studenten volgen tussen september en januari onderwijs na zes uur ‘s avonds. Een extern bureau evalueert de resultaten. De plannen zorgden eerder dit jaar voor protest op de campus.