Organisatie - 27 juni 2017

6,6 miljoen euro voor Afghaanse lerarenopleiding

tekst:
Alexandra Branderhorst

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw geld beschikbaar gesteld voor de landbouwlerarenopleiding in Kabul , die met hulp van Wageningen University & Research is opgezet. Met een bedrag van 6,6 miljoen euro kan het National Agricultural Education College (NAEC) in Kabul weer 5 jaar vooruit.

Leerlingen van het National Agricultural Education College krijgen les bij de proefboerderij van de school. © NAEC

Sinds NAEC begin 2012 de deuren opende, hebben 635 studenten de tweejarige landbouwlerarenopleiding met goed gevolg afgerond. De afgestudeerden van NAEC kunnen lesgeven aan agrarische high schools in Afghanistan, vergelijkbaar met het Nederlandse mbo. Het Wageningen Centre for Development Innovation (CDI) ondersteunt NAEC en heeft ook geholpen om lesmateriaal te ontwikkelen voor de high schools.

Levens veranderen
‘De steun van de Nederlandse regering en van Wageningen University & Research is echt fantastisch voor de Afghaanse bevolking’, zegt de Afghaanse Staatssecretaris van Beroepsonderwijs Rahil Mohammed Formuly. ‘Veranderingen kosten veel tijd en inzet. Maar landbouwonderwijs en up-to-date kennis van eenvoudige technieken kunnen de levens van boeren veranderen, omdat die tot een hogere productiviteit leiden.’

Meer meisjes
De lerarenopleiding in Kabul is gratis. De enige voorwaarde is dat leerlingen de juiste vooropleiding hebben en het toelatingsexamen halen. Van de afgestudeerden is ongeveer 15 procent vrouw. ‘NAEC wil meer vrouwelijke studenten binnenhalen. Daarom geven we een voorbereidende cursus aan meisjes die de juiste vooropleiding missen’, zegt de Nederlandse
projectleider Hans van Otterloo. Van de mannelijke studenten komt het merendeel uit de provincies. Daarom biedt NAEC hen ook huisvesting.

Praktijkonderwijs
Een deel van de Afghaanse directie en docenten die NAEC hebben opgericht, volgden onderwijs in Wageningen. De onderwijsmethoden van NAEC zijn nieuw in Afghanistan, vertelt Van Otterloo. ‘Van oudsher ligt de nadruk op eenzijdige overdracht van theoretische kennis. NAEC besteedt veel aandacht aan praktijkonderwijs, didactiek en interactie tussen de docent en de studenten. Uit onafhankelijke evaluaties uit 2015 en 2016 blijkt dat de studenten, docenten en agrarische high schools daar erg enthousiast over zijn’, aldus Van Otterloo.

Oude lesboeken
Voor de opbouw van het agrarische beroepsonderwijs in Afghanistan trok Nederland tussen 2011 en 2016 al 21,6 miljoen euro uit. Dat geld ging grotendeels naar NAEC, het gebouw, de
omliggende proefboerderij en de faciliteiten. Ook werd praktijkgerichte lesstof voor de 180 agricultural high schools ontwikkeld, die tot dan toe met veertig jaar oude lesboeken werkten. Daarnaast voorziet NAEC de landbouwscholen indien nodig van tafels, stoelen, eenvoudig landbouwgereedschap en een basislaboratoriumuitrusting.

Eerdere verhalen over de Afghaanse landbouwlerarenopleiding:


Re:ageer