Nieuws - 3 oktober 2013

600 Onderzoekers bijeen over voedselzekerheid

tekst:
Albert Sikkema

De eerste internationale conferentie over Global Food Security zou weleens de laatste kunnen zijn. Globaal gezien is er voldoende voedsel in de wereld, stelden wetenschappers tijdens de door Wageningen UR georganiseerde conferentie in Noordwijkerhout. De volgende internationale conferentie moet daarom gaan over Local Food Security.

De driedaagse conferentie, die door zo’n zeshonderd wetenschappers uit 65 landen werd bezocht, was de eerste internationale wetenschappelijke ontmoeting over voedselzekerheid. Via honderden papers en posters maakten de deelnemers hun onderzoek en hun bijdrage aan voedselzekerheid duidelijk. De grote winst van de door Ken Giller en Martin van Ittersum  georganiseerde conferentie was dat het complexe vraagstuk van voedselzekerheid vanuit veel disciplines werd geanalyseerd.  Dat moet leiden tot integrale onderzoekslijnen, projecten en systeeminnovaties voor een betere voedselzekerheid in ontwikkelingslanden.

Tegelijkertijd popelden de deelnemers om een concrete bijdrage te leveren aan de bestrijding van de honger. ‘De bekende frase ‘meer onderzoek is nodig’ is niet meer goed genoeg’, stelde Achim Dobermann van het internationale rijstonderzoekinstituut IRRI. ‘We moeten leren hoe het beter kan en concrete doelen stellen.’ Dobermann leidt een werkgroep van VN-chef Ban Ki-moon die sustainable development goals voor de landbouw formuleert. Hierbij probeert hij een brug te slaan tussen wetenschappelijk onderzoek en de Zero Hunger Challenge van de VN om de honger in de wereld uit te bannen. Ook een vertegenwoordiger van de Gates Foundation pleitte voor kennisprojecten binnen een businessmodel van kleine concrete stapjes waar je morgen aan kunt beginnen.

Daarvoor is veel lokaal onderzoek nodig, met veel praktische informatie hoe lokale landbouwsystemen in elkaar steken en welke projecten in dit gebied mislukten of juist succesvol waren. Een goede database om dit soort kennis te delen werd node gemist door de deelnemers.

Wageningen UR kreeg veel lof toegezwaaid als organisator van de eerste internationale wetenschappelijke conferentie over voedselzekerheid. De volgende conferentie vindt over twee jaar plaats in New York. Giller en Van Ittersum, beiden hoogleraar bij Plantaardige productiesystemen, dragen de inhoudelijke organisatie dan over aan Cornell University.