Nieuws - 8 september 2010

6 september: het academisch jaar van start

Een impressie van een bijzondere dag. Door Roelof Kleis en Gaby van Caulil

6-Opening-Academisch-Jaar-G.jpg
12.15 uur. Atlas, buiten. Een spandoek, een groepje activisten, flyers. Ha, actie! 'Koester de Arboreta' staat in haastige letters op een doek geverfd. De flyers nodigen uit voor de 'Opening van het Arboretumjaar'.

12.40 uur. Atlas, binnen. Het symposium 'Nature as the basis'. Voertaal: Nederlands. Ashok Bhalotra, Indiaas architect, stedenbouwkundige en dwarsdenker jast er in recordtijd een onafzienbare rij dia's door over de moderne groene stad. Vraagje van Ashok: waarom doet Wageningen UR niet aan urban farming op de campus? Zeker de schaapskudde nog niet gezien.

13.10. uur. Rijksadviseur voor het Landschap Yttje Feddes is terug! Dertig jaar na haar afstuderen als Wagenings landschapsarchitect. En met een boodschap: Weg met de saaie boerenerven van de intensieve landbouw! 'Het erf als landschapselement, dáár moeten spelregels voor komen.' En passant breekt ze een lans voor de Wageningse arboreta. 'Het stadspark als groen plein is ongelooflijk belangrijk voor de sociale cohesie in de stad.'

13.30 uur.  Huishoudelijke mededeling van gastheer Kees Slingerland, directeur ESG. 'Om 14.40 vertrekken de bussen naar de aula. En om 18.30 uur vertrekt de laatste bus terug naar de campus. Anders wordt het een stukje lopen.'
 
13.40 uur. Arboretum De Dreijen. Het arboretum-actiefront draait een alternatief symposiumprogramma en inventariseert verdwenen planten. Het zonnetje schijnt uitbundig. Opkomst, enkele tientallen sympathisanten: the usual suspects.

14.21 uur. Hoogtepunt van de actie: de installatie van Het Hekwerk van de Verdwenen Planten. Activiste Hermine der Nederlanden (nee, geen familie) plakt enkele tientallen Post-it's met namen van verdwenen soorten op een hek. Die planten worden volgend weekeinde in de tuin geplant. Ja, hij moet het nog wel even afstemmen met Wageningen UR, erkent actieleider Frank Zegers.

15.00 uur. Aula buiten. 'We gaan niks verstoren hoor.' Een arboretum-demonstrant (daar zijn ze weer!) ontrolt zijn spandoek op het pleintje voor de aula. WUR-veiligheidsman Rob Buré houdt een oogje in het zeil. De wijkagente druipt al snel af. 

15.10 uur. Het protest is nu op zijn hoogtepunt. Links de tuinlobby, rechts komen een tiental vakbonders op voor een betere cao voor het universiteitspersoneel. 'Willen jullie even blazen?', vraagt een fotograaf van Stad Wageningen.   Drie vuvuzela's gaan de lucht in. Een secretaresse van de Leeuwenborch voert een stil protest. Ze draagt twee badges: 'Vóór een hoger loon!' en 'Tégen hogere koffieprijzen!'

15.15 uur. De demonstranten hebben nauwelijks tijd om te blazen: ze geven interviews aan De Gelderlander en Omroep Gelderland. In het midden schudt Aalt Dijkhuizen de handen van bezoekers.

15.58 uur. Aula, binnen. Sopraat Janet Mol maakt vooral indruk met haar blauw-groene (WUR?) combinatie.

16.34 uur. Aula, binnen. Alexander Pechtold struikelt over de t's in het woord competitiveness. In de volgende alinea staat - volgens de van tevoren ingeleverde tekst - de zinsnede Global Competitiveness Index. De D66-leider maakt er de Global Index van.

17.06 uur. Eindelijk, de borrel. Lange tafels vol fris, sju en wijn. In de hoek het bier. And the winner is: Aalt. De baas zet als eerste een glas sju aan zijn lippen. Pechtold staat nog bij te komen van zijn optreden. Opgelucht, lijkt het.

18.00 uur. De eerste bus naar de campus vertrekt. Dat dunt aardig uit. In de bierhoek staat het bestuur van De Veetelers. Strak in het pak: zwart, paars overhemd en dito das. Wist u dat ...De Veetelers een zwaar misleidende naam is? ... liefst driekwart van de leden van vrouwelijke kunne is? ...de voorzitter desondanks een man is?

18.31 uur. Aalt is leaving the building.

18.40 uur. Remko Uijlenhoet, hoogleraar Hydrologie verlaat als laatste der professoren de vrijwel lege zaal. De studenten Rémi Vandichel (Nicolas Apert), Joost Starmans (Pyrus) en Jeroen Roelofzen (Mercurius) slaan er nog eentje achterover.  Roelof Kleis en Gaby van Caulil