Nieuws - 3 juni 2015

53.000 soorten tropische bomen

tekst:
Roelof Kleis

In de tropische bossen op de wereld staan liefst 53.000 verschillende soorten bomen. Onder meer Wageningse wetenschappers hebben dat berekend.

Foto: Tanetahi

Die 53.000 is de bovengrens; het kunnen er ook 40.000 zijn. Maar ergens tussen die grenzen ligt het werkelijke aantal soorten. Berekend op basis van gegevens van een groot aantal zogeheten plots, stukken bos, waarvan exact bekend is hoeveel en welke bomen er staan. Het is voor het eerst dat zo’n berekening is gedaan. Namens Wageningen zijn Frans Bongers, Lourens Poorter (Bosecologie en bosbeheer) en Patrick Jansen (Resource Ecology) nauw bij de studie betrokken.

Het hart van de berekening is een soort-abundantie distributiefunctie. ‘Een formule waarmee je het aantal soorten kunt uitrekenen, wanneer het aantal individuen bekend is’, legt Bongers uit. De functie is gebaseerd op de werkelijke data van de geïnventariseerde plots. Samen met een goede schatting van het aantal bomen in een groter gebied, kan dan een schatting worden gemaakt van het totaal aantal soorten in dat gebied.

Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat die soorten kunnen bestaan
Frans Bongers

Voor de tropen in Amerika en Azië komen de onderzoekers dan op 19.000-25.000 soorten. Met name de soortenrijkdom in Azië is opmerkelijk. Wetenschappers dachten tot nu toe dat het aantal soorten in Zuid- en Midden-Amerika veel groter was dan in Azië. De soortenrijkdom in Afrika steekt daar schril bij af: maar 4500-6.000 soorten. Dat is deels te wijten aan massale uitstervingen tijdens de ijstijden in het Pleistoceen.

Ter vergelijking: in gematigde streken in Europa komen maar 124 soorten bomen voor. Bongers: ‘Let wel, het gaat hier om inheemse bomen met een stamomvang van minimaal 10 centimeter. De biodiversiteit aan planten is natuurlijk veel groter.’ De berekening van het aantal boomsoorten is gebaseerd op wereldwijde gegevens uit 207 plots van 110x110 kilometer (een bij een graad) bos met in totaal 11.371 soorten.

De drie werelddelen hebben maar weinig overlap in hun soorten. De overgrote meerderheid van de soorten komt bovendien maar in kleine aantallen voor. ‘Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat die soorten kunnen bestaan’, vindt Bongers. ‘De gevoeligheid voor uitsterven is voor veel soorten heel groot. Dat is ook het belang van dit soort gegevens. Je kunt de kwetsbaarheid van gebieden voor uitsterving van soorten in kaart brengen. En daar dus gericht beschermingsmaatregelen voor uitvoeren.’