Nieuws - 9 februari 2012

50 miljoen minder voor DLO

Kabinet schrapt 400 miljoen aan wetenschapsgeld.
Universiteit blijven voorlopig buiten schot.De overheid blijft de komende jaren fors bezuinigingen op wetenschappelijk onderzoek. Van 2012 tot 2016 gaat er 400 miljoen minder naar onderzoek, 50 miljoen daarvan komt voor rekening van de DLO-instituten. Dat zegt het Rathenau Instituut, dat de gevolgen van maatregelen uit het regeerakkoord doorrekende.  De 400 miljoen komt bovenop de 300 miljoen die de afgelopen jaren al werd bezuinigd. Onduidelijk is nog welke gevolgen de maatregelen hebben voor instituten als DLO, TNO en ECN. Minister Verhagen heeft een topsectorenbeleid op poten gezet, waarbij overheid en bedrijven samen in kennis investeren. Verhagen geeft de bedrijven belastingvoordelen ter waarde van 500 miljoen als die meer investeren in kennis. Dat moet de overheidskorting van 400 miljoen compenseren.
De uitgaven voor de universiteiten blijven de komende jaren wel overeind. Dit jaar krijgen de universiteiten samen 2,3 miljard, in 2016 is dat 2,4 miljard. Wel denkt het kabinet nog na over nieuwe bezuinigingen.