Nieuws - 28 september 2006

35 miljoen voor Wetsus

Het in Leeuwarden gevestigde interuniversitaire onderzoeksinstituut voor duurzame watertechnologie Wetsus, krijgt 35 miljoen euro van het Rijk om zich om te vormen tot een technologisch topinstituut (TTI) Watertechnologie.
De bijdrage, die wordt genoemd in de Miljoenennota, komt uit het Fonds Economische Structuurversterking en is bedoeld voor de periode 2007-2012. Het betekent een verdubbeling van de al toegezegde bijdragen van de vijftig betrokken bedrijven en tien kennisinstellingen. Het TTI Watertechnologie maakt zo een vliegende start op de fundamenten die door Wetsus zijn gelegd.
Het instituut zal mede worden geleid door prof. Cees Buisman, hoogleraar Biologische kringlooptechnologie aan Wageningen Universiteit en wetenschappelijk directeur van Wetsus. Duurzaamheid blijft het sleutelwoord van het technologische instituut waarin zestig tot tachtig onderzoekers zich onder meer toeleggen op terugwinning van energie en grondstoffen uit afvalwater, waterzuivering, ontzilting en het herstel van natuurlijke kringlopen.