Nieuws - 7 juli 2017

3 procent meer bachelorstudenten verwacht

tekst:
Linda van der Nat

Wageningen University trekt komend studiejaar naar verwachting 1630 tot 1645 eerstejaars bachelorstudenten. Dat is 2 tot 3 procent meer dan vorig jaar.

© Linda van der Nat

De groei van het aantal studenten in de bacheloropleidingen is daarmee komend jaar flink lager dan de 8,6 procent van vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van Education & Student Affairs (ESA), maar vergelijkbaar met de twee jaar daarvoor. Toen groeide de universiteit met bijna 4 procent (2015/2016) en ruim 1 procent (2014/2015).

Numerus fixus
Vanaf september 2017 heeft WUR drie opleidingen met een numerus fixus: Voeding en Gezondheid, Biotechnologie en Moleculaire Levenswetenschappen. Deze opleidingen laten respectievelijk maximaal 160, 120 en 100 studenten toe.  Op basis van de laatste gegevens is de verwachting dat zich voor Voeding en Gezondheid 160, voor Biotechnologie 108 en voor Moleculaire Levenswetenschappen 82 eerstejaars zullen inschrijven.

Aanmeldprocedure
Met betrekking tot de masters is de groei veel moeilijker te voorspellen, vanwege instroom van buitenlandse studenten (EU en niet-EU). Internationale masterstudenten en ook afgestudeerden van het hbo melden zich later aan dan bachelorstudenten. De studenten die niet uit de EU-landen komen moeten bovendien een hele aanmeldprocedure door voor het zeker is dat ze komen en ze moeten eerst hebben betaald voordat ze ingeschreven kunnen worden.

Op basis van de huidige gegevens is de verwachting dat er sprake zal zijn van een beperkte groei. Voor studenten uit EU-landen en niet-EU landen is in de prognoses rekening gehouden met een groei van 5 procent.

Lees meer: