Nieuws - 3 mei 2018

2,5 ton voor betere integratie tussen onderwijs, cultuur en maatschappij

tekst:
Stijn van Gils

Wageningen University & Research heeft een onderwijsbeurs van bijna 2,5 ton gekregen. De universiteit gaat het geld gebruiken om vakgebieden beter met elkaar te integreren, maar ook om de integratie met de maatschappij en tussen culturen te verbeteren.

© Sven Menschel

De universiteit wil studenten handvatten geven om ‘ingewikkelde vraagstukken in de maatschappij’ te lijf te gaan. ‘Grote problemen zijn bijna altijd complex’, vertelt Arnold Bregt, als Dean of Education verantwoordelijk voor het onderwijs bij WUR. ‘Dat kun je bijna nooit vanuit één vakgebied oplossen. Je hebt altijd te maken met anderen. Andere disciplines, de maatschappij, andere culturen. Ons onderwijs moet daar rekening mee houden en ik denk dat we die integratie kunnen verbeteren’, legt Bregt uit.

Losse componenten’
Als voorbeeld noemt Bregt de nieuwe master Biobased Sciences. ‘Deze opleiding wil voor een deel interdisciplinair te werken, maar de visitatiecommissie oordeelde dat binnen één vak de losse delen ‘plant’, ‘biotech’ en ‘economie’ aanbieden, nog geen interdisciplinair werken is.’ De visitatiecommissie liet weten dat dit absoluut moet verbeteren en ik denk dat dit voor meer vakken geldt.’ Tegelijkertijd zijn er volgens Bregt ook vakken waarin het heel goed gaat. ‘Ik heb het idee dat de opleiding International Water Management die integratie bijvoorbeeld wel echt waarmaakt.’

Met de toegekende beurs wil WUR allereerst meer inzicht krijgen in de manier waarop integraties op dit moment binnen het Wageningse onderwijs worden gemaakt. Daarvoor worden straks indicatoren ontwikkeld, zodat de kwaliteit van integratie gemonitord kan worden. Vervolgens wordt gekeken hoe de ‘best practices’ vertaald kunnen worden naar andere vakken en tot slot wordt het curriculum als geheel waar nodig vernieuwd.

In het onderzoek wordt heel bewust niet alleen naar integratie tussen disciplines, maar ook de integratie met de maatschappij en tussen culturen meegenomen. ‘Zeker dat laatste past heel goed bij Wageningen, maar ik denk dat we ook hier verbeteringen aan kunnen brengen.’

Persoonlijke beurs
De toegekende beurs is het resultaat van een aanvraag voor een ‘Comenius Leadership Fellow’. Bregt vroeg deze beurs zelf aan bij het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek, een afdeling van wetenschapsfinancier NWO. Als één van de weinigen (6 uit 23) kreeg Bregt de beurs toegekend. De beurs heeft een looptijd van drie jaar. Naast Bregt zijn nog vier andere WUR-onderzoekers als mede-aanvrager bij het project betrokken.