Nieuws - 26 augustus 2009

25 miljoen voor fotosynthese

De Nederlandse regering trekt 25 miljoen euro uit voor onderzoek naar fotosynthese en de omzetting van planten en algen in energie.

Het gaat om het onderzoeksprogramma Towards Biosolar Cells, waar zes universiteiten, dertig bedrijven en NWO aan deelnemen. Vanuit Wageningen UR zijn de hoogleraren Herbert van Amerongen (kunstmatige bladeren) en Rene Wijffels (algen) bij het onderzoek betrokken.
 
Het onderzoeksprogramma moet een bijdrage leveren aan duurzame energie, verbetering van de voedselvoorziening en duurzame biomassa.
Het programma heeft drie onderdelen:
1.      Het verhogen van de fotosynthetische efficiëntie van planten. Het resultaat is dat er meer biomassa per hectare wordt geproduceerd voor energie of voedsel.
2.      De directe productie van biobrandstoffen zonder dat de biomassa (planten) geoogst hoeft te worden. Resultaten zijn bijvoorbeeld fotosynthetische cyanobacteriën of algen die butanol produceren.
3.      Het combineren van natuurlijke en technische onderdelen. Het resultaat is een zonnecollector die brandstof levert in plaats van elektriciteit. 
Waarschijnlijk maakt de proefreactor voor de productie van algen in Wageningen – zie www.resource.wur.nl/achtergrond.php?id=189 - deel uit van het onderzoeksprogramma. Eerst moeten de deelnemers in het consortium echter afspraken maken over de verdeling van de subsidie over de onderzoeksonderdelen. Die afspraken worden begin oktober verwacht.
 
Brief met de toekenning staat hier