Wetenschap - 31 oktober 2013

25 Miljoen voor Afrikaproject van Ken Giller

tekst:
Albert Sikkema

De Bill en Melinda Gates Foundation steekt nog eens 25 miljoen dollar in het vervolgproject van hoogleraar Ken Giller om de voedselproductie in Afrika te verbeteren met peulvruchten en stikstofbinding. Vier jaar geleden gaf Gates een bijdrage van 17 miljoen dollar aan dit project.

Het project, N2Africa of ‘stikstof voor Afrika’, beoogt om zowel de voedselproductie als de bodemvruchtbaarheid in Afrika te verbeteren. Dat kan met de verbouw van vlinderbloemige planten als soja, bonen en pinda. Die planten kunnen, in symbiose met bacteriën en schimmels, stikstof uit de lucht vastleggen, zodat ze minder kunstmest nodig hebben om te groeien.

Het project wordt getrokken door Ken Giller, hoogleraar Plantaardige productiesystemen. Hij coördineert een internationaal netwerk van onderzoekers, voorlichters en ngo’s die de teelt van vlinderbloemige planten uittesten en propageren bij kleinschalige boeren in acht Afrikaanse landen. Naast de stikstofbinding door bacteriën en schimmels kijkt het project ook naar aanvullende kunstmest als fosfaat en kalium om de productie te verhogen.

In de afgelopen vier jaar slaagde het project er in om 250 duizend Afrikaanse boeren te bereiken, stelt de Gates Foundation. In de tweede fase, die tot 2018 loopt, moeten nog eens 550 duizend boeren de vruchten plukken van N2Africa. Daarbij richt het project zich op de verhoging van de productiviteit van vlinderbloemigen onder de lokale omstandigheden in elf Afrikaanse landen en het selecteren van rhizobium bacterien die in symbiose met de planten tot een betere oogst leiden. Bovendien moet het project er in de tweede fase voor zorgen dat onderzoek en voorlichting in deze landen op dit gebied structureel worden versterkt, stelt de Foundation, zodat de Afrikaanse landen straks zelf in staat zijn om de miljoenen kleine boeren te bereiken.Vier jaar geleden stelde de Gates Foundation 17 miljoen dollar beschikbaar voor de eerste fase van N2Africa.