Nieuws - 16 januari 2017

24 vluchtelingen in kamers Idealis

tekst:
Linda van der Nat

Idealis heeft sinds oktober 24 vluchtelingen met een voorlopige verblijfsvergunning gehuisvest in een van haar complexen. Ze wonen allemaal in kamers met eigen voorzieningen.

Studenten in hun studentenhuis aan de Bellostraat. Foto: Aart-Jan van der Glind

Pogingen om statushouders onder te brengen in studentenhuizen met gedeelde voorzieningen, zijn tot dusver op niets uitgelopen. ‘Bewoners konden zich vrijwillig aanmelden als zij een vluchteling als huisgenoot wilden, maar daar hebben we slechts acht reacties op gekregen’, laat woordvoerder Hellen Albers weten. ‘Dat is niet veel, maar ook te verklaren. Aanmelding is vrijwillig; alle huisgenoten moeten akkoord zijn en op sommige locaties woon je met tien of meer op een gang.’

De acht studentenhuizen die zich wel hebben aangemeld zijn nog niet aan iemand gekoppeld. Albers: ‘Enerzijds omdat er geen kamer vrij kwam op het juiste moment, maar ook omdat er vanuit de statushouders nog weinig animo is voor een studentenkamer met gedeelde voorzieningen.’

Voor 1 juli moet Idealis 50 statushouders hebben gehuisvest, zo is afgesproken met de gemeente. Het gaat om jonge vluchtelingen die Engels spreken en bij voorkeur nog studeren. Idealis hoopt dat studentenhuizen zich alsnog aanmelden. De kamerverhuurder zorgt voor een goede match tussen studentenhuis en vluchteling en er komt extra begeleiding.