Organisatie - 19 september 2018

22 miljoen extra voor onderwijs en toegepast onderzoek WUR

tekst:
Albert Sikkema

Prinsjesdag leverde positief nieuws op voor WUR. Wageningen University krijgt in 2019 zo’n 5 miljoen euro extra, Wageningen Research ruim 17 miljoen euro. Deze extra’s stonden al in het regeerakkoord van kabinet Rutte III, maar zijn nu concreter gemaakt.

Minister Hoekstra presenteert de miljoenennota. © RVD, Valerie Kuypers

De universiteit valt sinds 2018 niet meer onder het landbouwministerie, maar onder het onderwijsministerie. De universiteit profiteert van deze aanpassing, doordat het onderwijsministerie de 2 procent-regel die onder het landbouwministerie gold, heeft geschrapt. Die regel bepaalde dat de Rijksbijdrage voor het Wageningse onderwijs met maximaal 2 procent mocht stijgen, ook als het studentenaantal (veel) harder groeide.

Herverdeling

In 2018 verviel de 2 procent-regel al voor de huidige groei, wat extra geld opleverde. Maar per 2019 zal de universiteit ook ten dele gecompenseerd worden voor de groei uit het verleden. Hierdoor krijgt Wageningen University structureel 5 tot 6 miljoen extra per jaar. Circa de helft van deze extra middelen haalt het kabinet uit het terugdraaien van bezuinigingen op groen onderwijs, de andere helft komt voort uit een herverdeling van middelen over de universiteiten.

Van de extra inkomsten voor Wageningen University van 5 tot 6 miljoen gaat nog wel iets af. Het kabinet voert namelijk een extra algemene korting van 12 miljoen in voor alle universiteiten, bovenop de eerder al aangekondigde doelmatigheidskorting van 13 miljoen voor 2019. Van die korting krijgt Wageningen University een proportioneel deel mee. Naar verwachting blijft er volgend jaar per saldo zo’n 5 miljoen extra over voor de universiteit, aldus directeur Finance and Control Bas Wessels.

Wageningen Research

Na jaren van krimp heeft de overheid ook goed nieuws voor Wageningen Research. Ten eerste krijgen de Wageningse instituten vanaf 2019 structureel 13,2 miljoen euro extra om hun kennisbasis te versterken. Dit bedrag was al eerder toegezegd door het kabinet. Daar komt komend jaar 4,6 miljoen euro bovenop voor ‘missie-gedreven programma’s’, oplopend naar 12,2 miljoen in 2020, blijkt nu uit de landbouwbegroting van het kabinet. Over twee jaar krijgt Wageningen Research dus extra overheidsopdrachten ter waarde van ruim 25 miljoen euro van de overheid.

De raad van bestuur had al rekening gehouden met de structurele meevaller voor de universiteit. Vooruitlopend daarop maakte het bestuur in juli bekend dat alle leerstoelgroepen vanaf komend jaar structureel 40 duizend euro extra krijgen om de onderwijsgroei op te vangen. Het landbouwministerie brengt binnenkort een brief uit over de besteding van het onderzoeksgeld van Wageningen Research.