Nieuws - 13 december 2007

2007/ Nog niet zo beroerd

In 2007 werd bijna alles beter. Forum ging open, DLO kwam uit de rode cijfers, het ministerie voorkwam een slinkse poging om de medezeggenschap om zeep te helpen, de studentenaantallen gingen omhoog en de topinkomens van onze topbestuurders stegen. Een niet-representatieve selectie uit het nieuws van een helemaal niet zo beroerd jaar.

104_achtergrond0.jpg
Heb je een monetaire fetisj maar ook smetvrees? Op 18 januari stelt microbioloog Rijkelt Beumer je gerust. Als je, net als Dagobert Duck, wilt badderen in je zuurverdiende geld dan krijg je daar niks van. Het valt reuze mee met het aantal bacteriën op bankbiljetten en muntjes. Het oppervlak is te glad om micro-organismen aan te laten hechten.

Meer dan 750 arbeidsplaatsen zijn geschrapt en – tata! - DLO is weer gezond. Dat zegt Aalt Dijkhuizen op 1 februari. ‘Ik vertel wel eens aan mensen van buiten over de operatie die we achter de rug hebben. Ze zijn verrast dat ze daar zo weinig van hebben gemerkt.’ Heel knap. Het zou nog knapper zijn als ook de mensen van binnen niks van de maatregelen hadden gemerkt. Of zijn we nou aan het zeuren?

Kroketten zitten vol paard, ontdekken Wageningse studenten. Stichting Wakker Dier zet de bevindingen in februari op zijn website, waar consumenten zelf kunnen controleren welke merken paard bevatten en welke niet. Wakker Dier is trouwens niet tegen paardenvlees. ‘Maar wij willen wel eerlijke informatie geven’, aldus een zegsman.

Alterra is niet alleen een groot Wagenings gebouw met veel milieuvriendelijke mensen erin, blijkt uit een verkennende studie van Alterrawoordvoerder Bert Jansen. Alterra is ook een antidepressivum, een psychedelische rockgroep die bekend staat om zijn doordacht gebruik van improvisatie en een Amerikaans verzorgingstehuis waarin de verplegers een bejaarde letterlijk doodsloegen omdat hij zijn bed had bevuild. Leuk om te weten.

De universiteit verzakelijkt, melden criticasters binnen de Gemeenschappelijke Vergadering in het voorjaar van 2007 bij monde van regionaal-econoom prof. Wim Heijman. Aan alles hangt een prijskaartje. Leerstoelgroepen moeten zelfs kosten-batenanalyses loslaten op het gebruik van het academische wc-papier. ‘Wetenschappers moeten niet teveel worden afgeleid door geneuzel over geld’, schrijft Resource in een commentaar. ‘Zelfs een econoom moet niet teveel tijd kwijt zijn aan zijn huishoudboekje.’

Dat alles in de universiteit tegenwoordig draait om geld, dat is helemaal niet waar, zegt rector Martin Kropff in een interview. ‘Het klopt niet als mensen zeggen dat het bij ons alleen om geld draait en dat het onderwijs daarom in de knel komt. Onze docenten zijn zo toegewijd. Ik ken geen docent die onderwijs laat lopen vanwege een financieringskwestie.’

Het gaat goed met de studentenaantallen. Op 29 maart staat de teller 35 procent in de plus.

Nu heb je de GV, de COR, de SR en de GMR. Als het aan het bestuur ligt, heb je straks alleen nog maar één centrale medezeggenschapsraad, bericht Resource op 26 april. Scheelt in het aantal vergaderuren, in de kosten en in bestuurlijk gesodemieter. De studenten, de docenten van het hbo, de medewerkers van de universiteit en de DLO’s gaan allemaal in die raad zitten. Divide et impera, zeiden de Romeinen al.

Op 1 mei liepen de eerste studenten door de gangen van het nieuwe Forum. Een mijlpaal voor Wageningen. Eindelijk heeft de groene kennisstad een gebouw met een roltrap. Het verschil tussen Wageningen en Bennekom is nog nooit zo groot geweest.

Anders dan het geklaag in de Wageningse wandelgangen doet vermoeden, matst LNV de DLO’s op structurele basis. De Rekenkamer klaagt eind mei dat de instituten 33 miljoen teveel hebben ontvangen.

Slecht nieuws voor de krokettenindustrie. Rob Moormann van de Animal Sciences Group verwacht dat het West-Nijlvirus, de Afrikaanse paardenpest en drie virussen die paardenhersenen slopen binnenkort hun intrede zullen doen in Nederland en huis zullen houden in de paardensector.

De mond vol van ‘integratie’, maar zelf iets aan integratie doen? Ho maar. Het Wageningse studentenwereldje is ouderwets gesegregeerd, schrijft Resource op 31 mei. Er zijn grofweg drie groepen die maar zeer beperkt met elkaar omgaan: de autochtonen, de internatonale studenten en de Chinezen.

En wederom staat Wageningen op één. Aalt Dijkhuizen is de beste verdienende universitaire bestuurder van Nederland. Driehonderdduizend euri aan belastinggeld sleept Dijkhuizen hier jaarlijks weg. Da’s bijna twee keer zoveel als premier Balkenende verdient. Eat that, Erasmus! Op 7 juni vraagt minister Gerda Verburg om opheldering over de ‘erg hoge’ salarissen van het bestuur.

Vraag: Wat willen leerlingen uit groep 7 en 8 graag weten over landbouwhuisdieren? Het antwoord volgens het Praktijkcentrum voor de Rundveehouderij: Hoe je het inseminatieproces van koeien begeleidt via de endeldarm. Tijdens de Week van het Platteland legde de dierenarts van het Zegveldse onderzoekscentrum alles haarfijn uit aan duizend enthousiaste kinderen.

Het moet financieel wel heel erg goed met Wageningen gaan. In 2006 kreeg ook de populaire rector Bert S. een misdadig goed salaris. Bert S. scoorde meer dan drie ton, als je het jaarverslag van Wageningen UR mag geloven dat in juli 2007 verschijnt. Da’s bijna net zoveel als godfather Aalt D. Diens woordvoerder schrijft het riante inkomen van Bert S. toe aan ‘afspraken die zijn gemaakt rond Berts vervroegde aftreden’.

Forum wordt in september officieel geopend. Koningin Beatrix en premier Balkenende zijn in Wageningen. Balkenende maakt van de gelegenheid gebruik om de studenten te zeggen dat ze harder moeten studeren, en dat een zesje niet goed genoeg is. De aanwezigen vergeven het hem. Het is een beetje feest vandaag.

De studenten zijn door alle onderwijsverbeteringen in het vwo zo dom geworden, en managers vinden het zo belangrijk dat studenten vooral doorstromen, dat prof. Gerard Fleer op examens maar geen al te moeilijke vragen meer stelt. Dat bekent de beroemde hoogleraar op 4 oktober in zijn afscheidsrede. Volgens Fleer kan het studenten ook niet zoveel meer schelen hoe goed ze hun examens maken. ‘Ze springen een gat in de lucht bij een zes’, moppert hij.

Er moet een groot onderzoek komen dat aantoont dat zuivel gezond is. Dat zegt de nieuwe Wageningse hoogleraar prof. Toon van Hooijdonk op 11 oktober in zijn inaugurele rede. Van Hooijdonk is trouwens ook onderzoeksdirecteur van Campina, en de zuivelindustrie betaalt zijn leerstoel. Maar dat wil niet zeggen dat Van Hooijdonks uitspraken vooral worden ingegeven door eigenbelang. Nee hoor. ‘Het is niet onlogisch dat melk gezond is’, verdedigt de hoogleraar zichzelf. Melk is toch ook gezond voor kalfjes? Nou dan.

Ontdek je dat je business unit stiekem biologische wapens ontwikkelt voor Al Qaida? Dan moet je eerst de noodklok luiden bij je baas, aldus de in november uitgelekte Wageningse klokkenluidersregeling. Doet die niets, dan ga je naar de raad van bestuur, en als die ook niets doet, dan ga je naar de raad van toezicht. En pas daarna stap je naar Nova. Niet eerder. Publiciteit brengt immers ‘grote risico’s met zich mee voor de organisatie en de betrokken werknemer’, aldus de regeling.

De opvolgers van de huidige WUR-toppers krijgen een lager salaris dan hun voorgangers, schrijft LNV in november aan de Wageningse raad van toezicht in een brief. De raad krijgt bij wijze van een presentje ook een exemplaar van het rapport van de commissie Dijkstal toegezonden. Volgens die commissie zal de minister van LNV in het vervolg aangeven hoe hoog de inkomens van Wageningse bestuurders mogen zijn.