Nieuws - 28 oktober 2015

20 excellente onderzoeksgroepen in Wageningen

tekst:
Albert Sikkema

De internationale visitatiecommissies die in juni op bezoek waren bij de Wageningse onderzoekscholen, hebben veel waardering voor het Wageningse onderzoek. Twintig van de negentig leerstoelgroepen werden op alle drie de criteria – wetenschappelijke kwaliteit, maatschappelijke relevantie en levensvatbaarheid – als excellent beoordeeld.

Zes jaar geleden, toen de zes Wageningse onderzoekscholen ook werden beoordeeld, kregen negen groepen de hoogste score. Niet alleen zijn er nu meer Wageningse excellente groepen, ook de prestaties van veel andere leerstoelgroepen zijn volgens de commissies verbeterd ten opzichte van de vorige beoordeling. De Wageningse promovendi krijgen een uitstekende opleiding in de onderzoekscholen, constateren de circa zestig buitenlandse wetenschappers die de zelfevaluatie van een onderzoekschool lazen en vier dagen lang gesprekken voerden met de onderzoeksdirecteuren, hoogleraren, wetenschappelijke staf en promovendi.

De commissies geven alle leerstoelgroepen, ook de excellente, advies hoe ze zich verder kunnen verbeteren. Zo wijzen meerdere commissies er op dat relatief veel van de aangenomen promovendi en postdocs in Wageningen zijn opgeleid. Is deze inteelt terecht of zijn daarbij betere externe kandidaten over het hoofd gezien, vragen de commissies zich af. Ook adviseren ze dat de leerstoelgroepen meer onderling gaan samenwerken om nieuwe kennisvelden te onderzoeken en maatschappelijke impact te realiseren.

Punt van aandacht was ook dat de ene commissie de groepen strenger beoordeelde dat de andere, waardoor de scores van de leerstoelgroepen uit de verschillende scholen niet goed zijn te vergelijken. ‘Vergelijking van de verschillende reviews leidt tot onjuiste conclusies’, stelt commissievoorzitter Barbara Cannon die het Wageningen Institute of Animal Sciences (WIAS) beoordeelde.