Nieuws - 12 januari 2017

19 hectare proefvelden erbij

tekst:
Roelof Kleis

De Wageningse plantenonderzoekers krijgen er 19 hectare proefvelden bij. Dat is mogelijk door de aankoop van een melkveebedrijf aan de Langesteeg.

(foto: Roelof Kleis)
Het gaat om de overname van boerderij Nergena aan Langesteeg 21. Een strategische aankoop, noemt hoofd vastgoed Eise Ebbelink (Facilitair Bedrijf) het. ‘Buurmans grond is maar één keer te koop, is een bekende uitdrukking. De grond grenst aan onze terreinen en is daarom makkelijk in onze exploitatie onder te brengen. Dat maakt het aantrekkelijk.’

Wageningen 2016 kroesbergen uitgezoomd.jpg

Volgens Ebbelink is een ‘marktconforme prijs’ voor het erf en de grond betaald. Behalve de grond zijn ook de boerderij met de stallen overgenomen. De stallen worden waarschijnlijk voor opslag gebruikt. Wat er met het woongedeelte gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Ebbelink: ‘Het ging ons om de grond. Dat was maatgevend voor deze aankoop.’ Er is overigens nog even tijd om over een bestemming na te denken. ‘De vorige eigenaar moet zijn bedrijf nog leegdraaien. Dat zal een paar maanden duren.’

Grootgrondbezitter
De grond is nu in gebruik als grasland. Het grootste deel van de grond is volgens Ebbelink zonder meer bruikbaar, een klein deel heeft bewerking nodig voordat het als proefveld ingezet kan worden. Een lap van 19 hectare lijkt veel, maar dat valt volgens Ebbelink mee. Op WUR-schaal gaat het maar om een relatief kleine uitbreiding. De WUR is grootgrondbezitter in Wageningen. Door de aankoop beschikt de WUR nu over alle grond tussen de campus en de Slagsteeg.

Bornsesteeg1870.jpg

De aankoop van de grond maakt het in principe mogelijk om de oude Bornsesteeg in ere te herstellen. Van oudsher liep de Bornsesteeg door tot aan de boerderij Nergena aan de Langesteeg. Die boerderij is voor het eerst te zien op een topografische kaart uit 1870. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw was de weg nog aanwezig fysiek aanwezig. Nu loopt de Bornsesteeg dood bij de kassen van Nergena.

De Fietsersbond aast al lang op een alternatieve landelijke route tussen Wageningen en Ede. Nu moet het fietsverkeer nog langs de drukke Manholtlaan. Een verbinding met de Langesteeg maakt via het tunneltje onder de Manholtlaan en de viaduct over de A12 een doorgaande landelijke verbinding naar het station Ede-Wageningen mogelijk. Ebbelink zegt desgevraagd dat er vooralsnog geen plannen zijn om de oude Bornsesteeg in ere te herstellen.